Direktorica misije USAID-a: Pitanje odlaska mladih jedan od najvećih problema s kojima se BiH suočava

Prema istraživanju, ljudi koji završe kod naše fakultete su najčešće preeducirani i imaju 13 posto manje plate nego njihove kolege na istom mjestu sa odgovarajućim nivoom obrazovanja

1838
Foto: Udar

Konferencija „Zemlja za mlade? – Istraživanje budućnosti BiH,“ održana danas u Sarajevu, organizovana je povodom uspješnog završetka rada USAID-ovog Projekta MEASURE-BiH.

Na konferenciji su prikazani rezultati istraživanja u oblastima korupcije, zapošljavanja, pokretanja biznisa, položaja mladih žena u bh. društvu i tržištu rada, a sve je objedinjeno u naučne radove predstavljene tokom konferencije.

Nancy J. Eslick, direktorica misije USAID-a, rekla je da je pitanje odlaska mladih jedan od najvećih problema s kojima se BiH sada suočava.

„Napredak koji je zabilježen prije 24 godine je u zastoju. Korupcija, politički favorizam, previše propisa u privatnom sektoru, smanjuju razne mogućnosti. Rezultat toga je da mladi ljudi odlučuju da odu iz BiH i potraže bolju budućnost“, istakla je Eslick.

Nancy J. Eslick (Foto: Udar)

Dodala je da ovi trendovi i kako možemo zaustaviti ovakve trendove, je jedna od tema današnje konferencije.

„USAID i Research Fellows u okviru ovog programa su počeli razgovor na ovu temu. Cilj ovih razgovora je da se više ljudi uključi u BiH i šire, i da se oni prošire kako bi mladi ljudi razmišljali o svojoj budućnosti, ostali ovdje i potražili neke nove solucije“, rekla je Eslick.

Ljiljan Veselinović, jedan od istraživača na Projektu, kazao je da je nivo korupcije veoma visok, da je neusklađenost na tržištu rada jako izražena.

„Došli smo do spoznaje da 58 posto ispitanika nema nivo obrazovanja koji traži njihov posao, previše su obrazovani ili nisu dovoljno obrazovani. Visoko obrazovani ljudi su čak skloniji korupciji, mušarci više daju mito itd.“, kazao je Veselinović.

30 posto ispitanika je dalo mito, naglasio je.

Prema istraživanju, ljudi koji završe kod naše fakultete su najčešće preeducirani i imaju 13 posto manje plate nego njihove kolege na istom mjestu sa odgovarajućim nivoom obrazovanja.

Ljiljan Veselinović

„Preduzetništvo, i želja da se pokrene biznis, je još na niskom nivou. U cijeloj bazi nije bilo ni stotinjak ispitanika koji bi bili spremni da pokrenu biznis nakon što završe srednju školu. To sve ukazuje na to da, ako želimo da mladi ostanu ovdje, moramo razvijati okruženje koje će poticati pokretanje biznisa“, zaključio je Veselinović.

Meldina Kokorović-Jukan, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Tuzli, naglasila je da je jedan od razloga zašto mladi odlaze neusklađenost nastavnih i institucijskih programa sa onime što traži tržište rada. Problem se može prevazići samo ako postoji spremnost između vlada, akademske zajednice i realnog sektora ekonomije da surađuju da bi se riješili ovi problemi, kazala je ona.

Meldina Kokorović-Jukan

Davorin Pavelić, Direktor Projekta MEASURE, pojasnio je kako ekonomski razlozi nisu prvenstveni razlozi odlaska mladih, nego je to korupcija, a da su ostale stvari kao što su nemogućnost pronalaska posla, posljedica korupcije i kvaliteta javnih usluga poput obrazovanja, zdravstva.

Dodao je da istraživanje pokazuje da su mladi podijeljeni u dvije grupe, aktivni entuzijastični mladi, i outsideri, te da mladih koji hoće ovdje ostati i promijeniti nešto ima 16 posto.

Današnja konferencija bila je podijeljena u tri panel diskusije koje su se ticale izazova sa kojima se susreću mladi u BiH: 1) Korupcija, nizak kvalitet javnih usluga, i odlazak mladih iz BiH; 2) Tržište rada i mogućnost zapošljavanja mladih u BiH; i 3) Opredijeljenost i prilike za preduzetništvo mladih u BiH.

Davorin Pavelić

Prisutnima se također obratio i Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo, te Dario Jovanović, direktor Koalicije „Pod lupom.“

MEASURE-BiH je projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji je proteklih 5 godina radio na izgradnji kapaciteta USAID-a za monitoring i evaluaciju, odnosno procjenu uticaja njegovih razvojnih projekata.

Izgradnja lokalnih kapaciteta za društvena istraživanja i evaluacije, kao jedan od rezultata projekta, rezultirao je uspostavljanjem Research Fellows Programa, pokrenutog 2015. godine i sprovedenog u saradnji sa međunarodno priznatim Institutom evaluatora pri Claremont Graduate Univerzitetu, Kalifornija.

(portal-udar.net)