Djeca iz ranjivih grupa u fokusu rada vodećih organizacija u BiH

Ovaj projekat nastoji da pruži odgovore, ali i da upozori na nedostatak sistemskog rješavanja problema ranog napuštanja školovanja. Ukoliko se nastavi ovakav trend, postoji opasnost da veliki broj djece iz ranjivih skupina, prije svega iz romske zajednice, izgubi šansu da jednog dana ima život mnogo kvalitetniji od njihovih roditelja

1447
Foto: Udar

Save the Children BiH u partnerstvu sa udruženjem Omladinski centar „Vermont“ i „Žene sa Une“, u protekle 2 godine sprovodili su aktivnosti koje su za cilj imale da pronađu uzroke koje dovode do napuštanja školovanja, kroz projekat „Bright 4All“-Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u BiH.

Jedna od aktivnosti u ovom projektu, završena je krajem protekle sedmice. Radi se o edukaciji  za organizacije iz Brčkog i Bihaća na temu „Uspostavljanje inovativnih usluga za djecu iz ranjivih grupa“.

U istraživanju koje je realizirano prošle godine, učestvovala su djeca, omladina i odrasli, te stručnjaci iz oblasti obrazovanja i socijalne zaštite.  Razlozi koji se navode kao glavni koji uzrokuju napuštanje obrazovanja, jesu izostanak podrške od strane roditelja i nedodostatak materijalnih sredstava.

Mi znamo da djeca koja stanuju dalje od škole, djeca koja su sa seoskih područja, koja treba da putuju do škole, koja su siromašna, djeca sa poteškoćama, djeca iz manjinskih skupina, romska djeca, oni su ti koji su vrlo često nevidljivi u sistemu. Zbog toga imamo sistuaciju da se reaguje   kada djete koje je krenulo u školu napusti obrazovanje, ili da se reaguje sa nemogućnošću stvarnog povratka djeteta u školu“, rekla je je Aida Ivković, ispred organizacije Save the Children.

Foto: Udar

Ovaj projekat nastoji da pruži odgovore, ali i da upozori na nedostatak sistemskog rješavanja problema ranog napuštanja školovanja. Ukoliko se nastavi ovakav trend, postoji opasnost da veliki broj djece iz ranjivih skupina, prije svega iz romske zajednice, izgubi šansu da jednog dana ima život mnogo kvalitetniji od njihovih roditelja.

Svakako, očigledno je da upravo romska djeca, barem kada govorimo u kontekstu Brčko distrikta, najčešće se suočavaju sa problemom nepohađanja obrazovnog sistema. Jedan od pozitivnih pomaka u našem gradu jeste postojanje i aktivan rad Dnevnog centra koji svim naporima nastoji svim onim učenicima koji napuste obrazovanje, ili nikad nisu išli u školu pružti određenu vrstu edukativnih usluga, te putem naših medijatora u zajednici nastojimo obezbjediti uslove kako bi tu istu djecu vratili u obrazovni proces“, rekao je za Udar Damir Radenković, direktor Omladinskig centra Vermont.

Istraživanje je takođe pokazalo da se obrazovni sistem suočava sa problemima politizacije te se može okarakterisati kao visoko diskriminirajući. Svakako, diskriminacija se ne odnosi samo na jednu specifičnu grupaciju društva, nego je sveobuhvatna. Diskriminacijom su pogođene sve ranjive i marginalizovane grupe.

Još jedan vrlo bitan element, a za kojeg se takođe smatra da je uzrok napuštanja školovanje, jeste pad kvalitete obrazovanja. Ogleda se u neadekvatnom pristupu pri radu sa djecom i zastarijelim metodama na osnovu kojih čitav obrazovni sistem u BiH i regionu funkcioniše.

Želimo animirati lokalne nevladine organizacije iz mjesta u kojima se projekat implementirao da poduzmu konkretne aktivnosti. Naravno, u partnerstvu i sa drugim institucijama, prije svega obrazovnim institucijama, kako bi se smanjio broj djece koja napuštaju obrazovanje. Istovremeno, treba i da se potaknu aktivnosti kako bi se smanjila stopa napuštanja obrazovanja u budućnosti, kazala je Aida Behrem, direktorica Udruženja „Žene sa Une“

U sklopu treninga, učesnici su imali prilku unaprijediti svoje znanje o „uspostavi inovativnih usluga za djecu iz ranjivih grupa“, a svoje ideje te inicijative će imati priliku implementirati, ukoliko zadovolje kriterijume, povodom poziva za dostavu projektnih prijedloga na temu inovativnih usluga za djecu iz ranjivih skupina.

Očekivani rezultati realizacije malih grantova podrazumijevaju razvoj i provedbu lokalnih servisa podrške, koji imaju za cilj prevenciju ranog napuštanja školovanja i integraciju u obrazovanje djece, koja su već napustila školu na području Bihaća, Bijeljine i Brčko Distrikta.


Grantovi se dodjeljuju u ukupnoj vrijednosti od 60.000 eura, po 20.000 eura za svako od tri područja – Bihać, Bijeljina i Brčko Distrikt.

Više informacija za ovaj poziv možete pronaći na : //nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/bright%204%20all%20istrazivanje%20-%20BOS%20print%20ready%205%20april.pdf 

(portal-udar.net)