Dječiji vrtić “Čika Jova Zmaj” u Bijeljini, u svojoj ustanovi želi što više romske djece

2953
Foto: gradbijeljina.net

Dječiji vrtić Čika Jova Zmaj u Bijeljini, od prvog marta kreće sa Programom u godini pred školu. Ova obrazovno-odgojna ustanova, Program sprovodi uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i trajaće do kraja maja.

Direktor vrtića, Slaviša Vujanović, rekao je da vrtić djeluje u četiri objekta, od čega imaju dva gradska i dva seoska vrtića. Vrtić trenutno broji  450 djece, što u redovnom, što u poludnevnom programu i produženom boravku.

Ono što je posebno istaknuto, jeste da je vrtić otorena za saradnju sa svim romskim nevladinim organizacijama na području Bijeljine, a sve za dobrobit romske djece. Kroz različite projekte, vrtić uključuje djecu romske populacije i djecu iz socijalno ugroženih porodica.

Sama želja rukovodstva vrtića, je da se  što veći broj djece uključi u predškolsku ustanovu. Kako kažu, treba se dati što veća prilika djeci iz socijalno ugroženih porodica, kao i nacionalnim manjinama da budu obuhvaćena predškolskim programom, jer je veoma važan za rast i razvoj djeteta.

Iz rukovodstva su dodali da se boravak djece u vrtiću plaća  185KM po djetetu i da su zbog toga  važni projekti, kako bi mogla da se uključe i socijalno ugrožena djeca, čiji roditelji nisu u mogućnosti da plaćaju.

Danica Mojić pedagogica  vrtića, izjavila je da su od 2011. godine romska djeca uključena u projekat vrtića, a od tada do 2017.godine više od stotinu djece romske populacije je učestvovalo i napredovalo u svim aspektima razvoja.

“Cilj svih projekata je da se uključi što veći broj djece romske populacije u predškolsko vaspitanje. To je dobro za njihov rast, razvoj i socijalizaciju, kao i razbijanje predrasuda i stereotipa prema navedenoj populaciji. Javnost treba upoznati  sa značajem ranog učenja i  važnosti uključivanja djece u predškolsku  ustanovu“, rekla je Mojić.

Takođe, bitno je reći da je rad sa roditeljima takođe važan.  Kroz radionice  “Rastimo zajedno“, kreativne radionice i predavanja, prošlo je oko 100 roditelja od toga oko 15 Roma i Romkinja.

Jedna od bitnih stvari  je što su sva djeca bila zajedno tokom vaspitno – obrazovnog rada i nije bilo odvojenih grupa Roma od neroma, što je dalo veliki značaj roditeljima, gdje su vidjelli da vrtić funkcioniše bez diskriminacije i predrasuda.

„Što više se treba orijentisati na pozitivne primjere, koji će motivisati  roditelje da uključe djecu u vrtić. Od ključne važnosti je saradnja sa romskom zajednicom i nevladinim organizacijama”, istakla je Mojić.

U čitavom projektu, od velike važnosti je i uloga romskih asistenata koji su  bili uključeni tokom svih projekata. Najbolja spona izmedju vrtića i romske zajednice su upravo romski asistenti, pomažu djeci, motivišu roditelje da dovode djecu u vrtić, te uporno rade na podizanju svijeti kod roditelja o važnosti predskolskog obrazovanja. Jezička barijere kod djece romske nacionalnosti dodatno otežava njihov napredak kao i rad vaspitača sa sa tom djecom, ali uz pomoć asistenata,  prevaziđene su poteškoće, tako da je i kod romske djece postignut veliki uspjeh.

(portal-udar.net)