Dnevni centar za djecu sa ulice: Svjetla tačka našeg grada

Vermont u budućnosti planira da otvori Dnevni centar i Romskom domu u naselju Prutače i planirana je kao proširena jedinica, koja bi predstavkjala saradnju nevladinog sektora i Vlade Brčko distrikta

1931
Dnevni centar (Foto: OC Vermont)

Omladinski centar  „Vermont” jedna je od najvećih omladinskih organizacija na području Brčko distrikta. U svom dugogodišnjem radu, uspješno su realizovali preko 400  projekata.

Jedan od ciljeva organizacije jeste i rad sa manjinama, lobiranje i zagovaranje za poboljšanje njihovog položaja.

Od značajnijih projekata koji su se usko doticali Roma na području Distrikta, izdvajaju se nekoliko, a između ostalih BRIGHT4ALL – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini.
U okviru ovog projekta, rađeno je istaživanje koje je imalo za cilj da sagleda pitanje oslobađanja obrazovanja i da obezbedi podatke o obimu ovog problema.

Takođe, vrlo značajana projekat je  i “Info i pomoć za povratnike, migrante i druge socijalno ugrožene kategorije”.

U ovom projektu akcenat je bio na povratnicima i migrantima i podizanje svijesti javnosti i institucija o važnosti socijalne uključenosti povratnika, migranata i socijalno ugroženih.

Dnevni centar

Pod pokroviteljstvom  međunarodnih organizacija „Save the children“ i GIZ-a „Njemačko društvo za međunarodnu suradnju“ Omladinski centar „Vermont“ osnovao je Dnevni centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici.

„Ideja o Dnevnom centru  razvila se uviđajući kako je na području Brčko distrikta veliki broj djece prisiljen da veći dio dana provodi na ulici. Tu se najčešće nalaze iz ekonomskih razloga, ali i bježeći od svakodnevnih problema sa kojima se susreću. Na ulicama svakodnevno možemo vidjeti djecu kako prose, peru vjetorbarnska stakla, ili se na neki drugi način eksploatišu. Djeca ulice, nažalost, nerijetko su, pored prosjačenja, izložena prostituciji, trgovini drogama te drugim oblicima organizovanog i neorganizovanog kriminala. Kada smo uvidjeli problem prošnje na ulicama, izlaganje djece zlostavljanju i zanemarivanju i mnoge druge probleme, osjetili smo obavezu da počnemo djelovati sa ciljem prevencije i pomoći djeci, ali i roditeljima“, rekao je za Udar Boro Ristić, koordinator Dnevnog centra.

Dnevni centar trenutno pruža navedene usluge za 118 korisnika i za tri godine rada uspjeli su da sve korisnike Centra školskog uzrasta uključe u školski sistem, a njih 35, nakon pohađanja radionica naknadno, takođe uključe u obrazovni sistem.

Rezultati do kojih su došli uposlenici Dnevnog centra nakon određenog perioda, pokazali su da je toj djeci samo trebalo dati šansu, jer su se pokazali kao veoma uzorni đaci u svojim razredima.

Kroz aktivnosti u Dnevnom centru ostvarena je aktivna i dobra saradnju sa zajednicom, u kojoj pretežno borave socijalno osjetljive grupe stanovništva (raseljena lica, migranti, Romi i osobe sa niskim socijalnim statusom).

Na projektu „Dnevni Centar“ trenutno je  zaposleno 9 mladih ljudi koji rade po standardizovanom programu, a od uposlenog kadra tu su psiholozi, pedagozi, učitelji i druga stručna lica.

„Dnevni centar predstavlja svijetlu tačku u našem gradu, ne samo da naša djeca imaju priliku da se obrazuju, nego dobijaju i razne oblike pomoći od učitelja i učiteljica koji tamo rade. Naša djeca tamo dosta toga nauče, ali i idu da provode vrijeme sa vršnjacima, igraju se. Kada bi i htjela ne bi mogla više pohvaliti rad Dnevnog centra, za promjenu postoji i neko ko se brine o dobrobiti naše omladine“,  rekla je Mejra Šećić, korisica usluga Dnevnog centra.

Planovi

Vermont u budućnosti planira da otvori Dnevni centar i Romskom domu u naselju Prutače i planirana je kao proširena jedinica, koja bi predstavkjala saradnju nevladinog sektora i Vlade Brčko distrikta.

„Naš plan je da otvorimo i kancelariju za manjine u saradnji sa Vladom Brčko Distrikta u dijelu koordinacije i pomoći te informisanja manjinskog stanovništva. Kancelarija za manjine zamišljena je kao mjesto gdje bi građani svih manjinskih grupacija dobili adekvatnu savjetodavnu pomoć, te gdje bi i sami uposleni bili iz manjinskih grupacija kako bi oni bili ti koji bi pomagali manjinskom stanovništvu jer su i oni sami već prepoznati u svojim zajednicama“, Rekao je Damir Radenković, direktor Omladinskog centra „Vermont“

Dnevni centar kao i sam angažman Omladinskog centra „Vermont“  u velikoj mjeri predstavljaju značajan pomak kada se govori o radu sa marginalizovanim grupama i sigurno može poslužiti kao primjer i ostalim organizacijama i institucijama da pratite njihov rad.

(portal-udar.net)