Dodijeljene diplome učesnicima Budžetske akademije

Učesnici prve generacije Budžetske akademije su Donorska mreža BiH, Ekotim, Inicijativa i civilna akcija – ICVA, Fondacija Krila nade, Savez Sumero, Kali Sara, i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH

1247
Polaznici BUdžetske akademije (Foto: Udar)

U Sarajevu je danas prikazana video prezentacija „Budžetska potrošnja u službi garađana,“ koja je održana u sklopu završne manifestacije Budžetske akademije, a također su dodijeljene i diplome polaznicima.

Učesnici prve generacije Budžetske akademije su Donorska mreža BiH, Ekotim, Inicijativa i civilna akcija – ICVA, Fondacija Krila nade, Savez Sumero, Kali Sara, i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH.

Cilj Akademije je bio učenje o budžetskom procesu i kreiranje prijedloga budžetske potrošnje koja će osigurati bolju raspodjelu sredstava za dobrobit građana.

Akademija je realizirana od strane Centra za zastupanje građanskih interesa/Fondacija CPI, u saradnji sa organizacijom Budget Monitoring iz Amsterdama, te finansirana kroz Matra program Ambasade Nizozemske u BiH.

Prema riječima Mirjane Sirćo, voditeljice programa obuke Budžetska akademija, fokus je bio na tome da se polaznici Akademije uključe u potrošnju javnog novca, i da oni kroz svoj rad utiču na to da vlast radi i bude odgovornija u potrošnji tog javnog novca, koji se najvećim dijelom finansira upravo iz naših sredstava.

Mirjana Sirćo (Foto: Udar)

Osnovni cilj ove Budžetske akademije je da se približi građanima ono što izbjegavaju jer im je ta oblast teška i nezarumljiva, a upravo budžeti i ta sva priča o ekonomskim politikama kojima se odlučuje o svim bitnim segmentima našeg života jeste ono čime moraju da se pozabave, i da se upoznaju sa osnovnim ciljevima i zadacima ekonomskih politika o budžetskom procesu; kada oni mogu da utiču na politike i na koji način, kako da pišu prijedloge budžetske potrošnje, čime će omogućiti i kvalitetniji i transparentniji rad i samim vlastima i ujedno zadovoljiti potrebe građana čiji interes oni zastupaju – pojasnila je Sirćo.

Kaže da novca ima, možda zato što se ne raspoređuje kako treba.

Nijedna zemlja nema previše novca, ma koliko bogata bila, pa ni Bosna i Hercegovina, a znamo koliko problema mi imamo sa kojima se suočavamo, tako da treba voditi računa, i oni kada pišu svoje prijedloge novih politika, da se dobije što adekvatnija vrijednost za uloženi novac. Treba da te politike što više odgovaraju i budu što kvalitetnije i samim tim usluga bolja, a za manje novca – kazala je Sirćo.

FOto: Udar

Istaknuto je da ostvarivanje prava građana BiH često zavisi od dobre volje domaćih i stranih donatora ili donosilaca odluka u izvršnoj vlasti, što je nedopustivo kršenje ljudskih prava.

Pravo na život i zdravlje, pristup javnim uslugama, psihološku pomoć i drugi aspekti života građana su previše važna pitanja da bi ovisila o bilo čijoj dobroj volji. Zbog toga moramo raditi na pronalasku trajnih, sistemskih rješenja koja će biti finansirana novcem kojim građani pune budžete – zaključila je Sirćo.

(portal-udar.net)