Donji dom u Češkoj prihvatio odštetu za sterilisane Romkinje

Prema izvještaju nacionalnog ombudsmena iz 2005. godine, sterilizacija je u vrijeme komunizma služila kao poluzvanično sredstvo da se ograniči populacija Roma u današnjoj Češkoj Republici, ali se ta praksa nastavila i nakon pada komunizma 1989. godine

374

Donji dom češkog parlamenta usvojio je zakon za davanje obeštećenja Romkinjama koje su sterilisane protiv svoje volje.

Grupe za zaštitu ljudskih prava smatraju da je više stotina Romkinja sterilisano bez pristanka, a očekuje se da će do 400 žena imati pravo da traži jednokratnu naknadu u iznosu od 14.350 dolara.

Iznos kompenzacije temelji se na prethodnoj presudi Evropskog suda za ljudska prava, koji je 2011. dodijelio sličan iznos slovačkim Romkinjama koje su tužile Slovačku zbog prisilnih sterilizacija.

Prema izvještaju nacionalnog ombudsmena iz 2005. godine, sterilizacija je u vrijeme komunizma služila kao poluzvanično sredstvo da se ograniči populacija Roma u današnjoj Češkoj Republici, ali se ta praksa nastavila i nakon pada komunizma 1989. godine.

Pravo na naknadu imaju žene koje su nelegalno sterilisane u periodu između 1966. i 2012. godine, a one će imati vremena do tri godine od stupanja zakona na snagu da podnesu zahtjev za odštetu.

Nacrt zakona tek treba da razmotre gornji dom parlamenta i češki predsjednik Miloš Zeman. Vlada Češke izvinila se ženama 2009. godine, ali im nije plaćena kompenzacija.

Podsjetimo, Češka nije bila ni jedina zemlja koja je pokušavala sterilizacijom zaustaviti rast romske populacije – prema podacima iznesenim na konferenciji Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) 2016. godine, slučajevi prisilne sterilizacije Romkinja zabilježeni su i u Mađarskoj i Uzbekistanu, ali i u zemljama koje se danas diče pravima svojih manjina, poput Švedske, Norveške i Njemačke.

(Portal Udar)