Donji Vakuf: Skoro 60 romskih porodica ima potrebu za rješavanjem stambenog pitanja

1379
Foto: Udar arhiva

Na osnovu Odluke o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2016. godinu, Komisija za izradu preliminarne rang liste objavila je Javni poziv za podnošenje  prijava za izgradnju, rekonstrukciju i / ili sanaciju indvidiualnih stambenih jedinica za pripadnike romske populacije sa područja općine Donji Vakuf.

Radi se o zajedničkom projektu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Švicarskog Kartisa i Općine Donji Vakuf.

Zajedničkim ulaganjem, u aprilu 2018. godine započeta je realizacija ovog projekta, odnosno izgradnja četiri stambene jedinice za potrebe  Roma s područja donjovakufske općine.

Do sada su realizirana dva slična projekta, 2010. i 2012. godine , kroz koji je stambeno zbrinuto 28 romskih porodica. Prema raspoloživoj bazi podatak JU Centra za socijalni rad Donji Vakuf, na području ove općine 57 porodica Roma ima potrebu za trajnim rješavanjem stambenog pitanja.

(portal-udar.net)