Drljača i Crveni krst: Pomoći ranjivim kategorijama

397

Federalni  ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i generalni sekretar Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine Namik Hodžić potpisali su Memorandum o razumijevanju između ove dvije institucije.

Memorandum podrazumijeva nastavak i razvijanje partnerstva u oblasti socijalne zaštite porodice i djece kroz ostvarenje zajedničkih strateških ciljeva, kao što su jačanje humanitarne diplomatije s ciljem smanjena siromaštva, promoviranje socijalnog uključivanja ranjivih skupina, humanih vrijednosti, ljudskog dostojanstva i mira, te pripreme i realiziranje zajedničkih projekata u oblasti brige o siromašnim, starim, kao i djeci s poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ministar Drljača i generalni sekretar Hodžić složili su se kako uspješna i kontinuirana saradnja između između ovog ministarstva  i Crvenog križa/krsta FBiH, predstavlja jedan od temelja za efikasno djelovanje i rad, kao i djelotvornu implementaciju budućih aktivnosti Crvenog križa/krsta FBiH.