Državna zastupnica Marinković-Lepić za Udar: Nastavit ću insistirati da se više novca izdvoji i za Rome

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u drugoj komisijskoj fazi nije podržala njene amandmane

998
Mirjana Marinković-Lepić

Zastupnica Naše stranke u Parlamentu BiH Mirjana Marinković-Lepić tražila je nedavno da se umanje budžetske stavke za Predsjedništvo BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara, Suda, Tužilaštva i Pravobranilaštva BiH, a da se sredstva, između ostalog, preusmjere za pomoć Romima.

Međutim, Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u drugoj komisijskoj fazi nije podržala njene amandmane.

Marinković Lepić je za Udar pojasnila zbog čega se odlučila na podnošenje amandmana.

„Zapošljavanje Roma, koje je uslov za egzistenciju i prevazilaženje problema u kojima se ova manjinska skupina nalazi, ali i predrasuda sa kojima se neprestano bore, nije ni blizu potrebnog i ne predstavlja čak ni zadovoljavajući minimum“, kazala nam je Marinković-Lepić.

Dodala je da, s obzirom na to da su na ovoj stavci već predviđena sredstva u Budžetu ali nedovoljna, Ministarstvo civilnih poslova već ima metodologiju za njihovu raspodjelu, tako da u amandmanu nije predložen način njihove raspodjele.

„Niti jedan amandman koji sam uložila, nije dobio potrebnu većinu na Komisiji za finansije i budžet, iako su se amandmani odnosili na dodjelu sredstava radi efikasnijeg rješavanja migrantske krize, usmjeravanje dodatnih sredstava institucijama kulture, te u one djelatnosti i prema skupinama koje su na marginama društva, po sredstvima koja se ulažu u rješavanje njihovih problema: sport, osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine-Romi“, naglasila je.

Zastupnica napominje da neće odustati od svojih zahtjeva.

„Svakako da ću insistirati na uloženim amandmanima i na sjednici Doma, jer ih smatram opravdanim, tim prije što je veliki iznos sredstava u Budžetu predviđen za kupovinu autiomobila, namještaja i sl. Dakle, u postcovid razdoblju, u kojem su itekako vidljive posljedice pandemije po privredu ove zemlje, ponovo nemamo budžet kojim su sredstva racionalno iskorištena. Umjesto odgovornog odnosa prema javnom novcu, kupuju se automobili; samo za Predsjedništvo predviđena je nabavka 8 automobila po prosječnoj cijeno od skoro 80.000 KM, namješta, povećana su izdvajanja za naknade, službena putovanja i sl.“, navodi.

Zanimalo nas je da li će slični prijedlozi biti upućeni i na nižim nivoima vlasti, naročito tamo gdje je Naša stranka dio vladajuće većine.

„Na nižim nivoima vlasti budžeti su usvojeni, no Naša stranka se uvijek zalagala za izdvajanje novčanih sredstava za manjinske i ranjive skupine u našem društvu, a nastavit će to raditi i ubuduće“, zaključila je Marinković-Lepić.

(Portal Udar)