Džumhur: Parametri pokazuju da će do 2050. BiH izgubiti preko 40 posto populacije

1342
Jasminka Džumhur (Foto: Udar)

U Sarajevu je danas održana javna diskusija na temu “Stanje ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”, koja je održana povodom obilježavanja Svjetskog dana stanovništva.

Nives Jukić koja predsjedava institucijom ombudsmen za ljudska prava u BiH, izjavila je da je bitno razgovarati o izradi specijalnog izvješća o stanju ljudskih prava iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, što u ovoj godini radi institucija ombudsmena u saradnji sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Ona je naglasila da se zapravo radi o izvješću koje se prvi put radi na ovim prostorima i o temi koja se, nažalost veže samo za prava žena, a koja je bitna za cjelokupno društvo.

U ovom segment, Jukić je naglasila da podizanje svjesti građana, posebno kad govorimo o kontracepcijskim sredstvima, zaštiti rodne diskriminacije te reproduktivno zdravlje, predstavlja primarni cilj.

Foto: Udar

Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava, kaže da je jedno od najvažnijih pitanja u Bosni i Hercegovini i pitanje stanja nacije.

-U okviru pitanja stanja nacije značajan faktor je pitanje populacije, odnosno gdje smo danas sa stanovništvom. Iako se pozivamo na razne statističke pokazatelje iz popisa 2013. godine, određeni parametri pokazuju da će do 2050. godine Bosna i Hercegovina izgubiti preko 40 posto svoje populacije. Razlog ovome nije samo veća stopa mortaliteta u odnosu na natalitet, već i pitanje odlaska stanovništva iz BiH – rekal je Džumhur.  

Ona je dodala da je institucija ombudsmena u BiH zajedno sa UN odlučila da napravi istraživanje u zoni seksualno reproduktivnih prava, jer su to prava koja se prioritetno vežu za prirodni priraštaj, a kroz te segmente se bave i pitanjima koliko su efikasni mehanizmi zaštite materinstva kako u period trudnoće, tako i posle porođaja.

Džumhur je za Udar naglasila da se ovo istraživanje sastoji iz dva segmenta od kojih je jedan mapiranje koje sadrži ocjenu zakonodavstva i njegove usklađenosti sa medjunarodnim standardima i institucionalnih kapaciteta, a drugi je istraživanje provedeno na terenu kroz posjete svim većim centrima u BiH koji će pokazati šta bi trebali biti pravci daljeg djelovanja.

Maping koji je završen ukazuje da je BiH svoje zakonodavstvo značajno uskladila sa međunarodnim standardima i da predstavlja dobru polaznu osnovu, te da postoje veoma male potrebe za eventualnim intervencijama – naglasila je Džumhur.

Enida Imamović (Foto: Udar)

Enida Imamović iz UNFPA je izjavila da je konferencija u Kairu označila preokret u oblasti ljudskih prava gdje su svjetski lideri prepoznali povezanost stanovništva u ovoj oblasti.

-Nijedna zemlja u svijetu se još uvijek ne može pohvaliti da je dostigla sve zacrtane ciljeve, a to se prvenstveno odnosi na tri transformativna cilja, tri nule, a to su nula slučajeva materinske smrtnosti, nula slučajeva nezadovoljenih potreba za kontracepcijom i nula slučajeva rodno zasnovanog nasilja – rekal je Imamović.

Dodala je i da je BiH dostigla prvi transformativni cilj tj. da već nekoliko godina imamo nula slučajeva materinske smrtnosti, ali da to ne znači da ne treba i dalje raditi na poboljšanju zdravstvene zaštite i smanjenju kontraceptivnih sredstava koji u BiH iznosi 9 posto.

Kao poseban podatak, ona je istakla problem koji nam govori da je svaka druga žena starosti 15 i više godina, bar jednom u životu bila žrtva nekog od oblika rodno zasnovanog nasilja.

Svjetski dan stanovništva je i ove godine posvećen obilježavanja 25 godina od Međunarodne konferencije o razvoju stanovništva održane u Kairu 1994. godine sa naglaskom na nedovršene poslove koji se odnose na potpunu eliminaciju slučajeva martenalnog mortaliteta, nezadovoljenih potreba za kontracepcijom i nasilja prema ženama i djevojčicama.

(portal-udar.net)