Edukacijom o znakovnom jeziku protiv komunikacijskih barijera

1078
Foto: Fena

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH prezentirao je danas priručnik nazvan “Pristupačnost za sve – Komunikacija s osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva” grupe autora, a namijenjen je članovima zajednice koji mogu i trebaju dati doprinos u razvoju socijalnog uključivanja.

Kako je istaknuto na promociji, u svakodnevnom radu priručnik mogu koristiti službenici u cijeloj Bosni i Hercegovini, nastavno osoblje u vrtićima, školama i fakultetima, roditelji djece s razvojnim teškoćama, kao i stručnjaci medicinskih i zdravstvenih nauka.

Dio je to projekta u okviru kojeg su općinski službenici i članovi udruženja educirani za korištenje znakovnog jezika, a sve da bi se uklonile ili ublažile informacijsko-komunikacijske barijere između gluhih i čujućih osoba. Rječnik sa oko 400 snimljenih pojmova na znakovnom jeziku sastavni je dio i priručnika.

Naim Salkić iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju istaknuo je da bi znakovni jezik zapravo trebalo da znaju sve čujuće osobe, ako se žele u potpunosti prevladati informacijsko-komunikacijske barijere između gluhih i čujućih osoba.

Jedna od polaznica edukacije stručna savjetnica dječije zaštite i zdravstva u Općini Ilidža Emina Idrizović zadovoljna je zbog prilike koja joj je tom edukacijom pružena. Doprinijet će to, kaže, poboljšanju njihovog rada, ali i približavanju osobama oštećenog sluha i osobama s problemima u govoru. Kaže da su pojmovi, obrađivani tokom edukacije, ciljano birani i bit će umnogome korisni u komunikaciji. Stečeno znanje već je primjenjivala, u početku sa ustezanjem.

Predsjednica Saveza Emira Švraka pojasnila je da je u priručniku pažnja posvećena važnosti rušenja informacijsko-komunikacijskih barijera, značaju uvođenja znakovnog jezika i njegovoj primjeni.

Predsjednik Udruženja za pomoć djeci s posebnim potrebama ‘Sunce’ Pale Milenko Vujinović edukaciju vidi kao način da društvo bude inkluzivnije, a osobe s invaliditetom imaju što manje prepreka.

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH okuplja pet udruženja iz pet kantona, brinu o oko 600 obitelji koje imaju dijete ili odraslu osobu s cerebralnom paralizom. Osobe s cerebralnom paralizom imaju višestruke teškoće, a oko deset posto ih ima i govorne teškoće.

Partneri u projektu pod nazivom “Komunikacija s osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva”, Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo i Udruženje za pomoć djeci i omladini s posebnim potrebama “Sunce” Pale, razvili su kvalitetnu saradnju koja će biti nastavljena.

Autori priručnika ‘Pristupačnost za sve – Komunikacija s osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva’ su Emira Švraka, Naim Salkić, Milenko Vujinović, Meliha Povlakić Hadžiefendić, Merjema Ljevaković, Vedrana Veselinović, Zlatan Mušić i autor video klipova Abdulah Ljevaković.

(FENA)