EDUS-Unaprijediti obrazovni sistem da bolje odgovara potrebama djece s autizmom

1432
Foto: Fena

Predsjednica Skupštine Udruženja EDUS Sanela Lindsay kazala je danas u Sarajevu, na Svjetski dan svjesnosti o autizmu, da javnost treba upozoriti na netoleranciju, predrasude, netrpeljivost, neadekvatne socijalne usluge, socijalnu isključenost i sve druge probleme s kojima se svakodnevno suočavaju osobe iz autističnog spektra i njihove porodice.

Ona je bila jedna od učesnica programa EDUS-a organiziranog u Historijskom muzeju BiH povodom obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, gdje je upriličena izložba dječijih radova, kreativna radionica i koncert Latifa Moćevića.

Istakla je da je obilježavanje tog dana započelo 2007. godine kada je Skupština Ujedinjenih naroda odabrala 2. april za obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.

Time se želi skrenuti pažnja javnosti na sve veći problem ovog složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života – kazala je Lindsay.

Naglasila je da je inkluzija djece iz autističnog spektra u društvu neprihvatljivo loša.

Lindsay smatra da sistemski u BiH treba uvesti ranu intervenciju koja je najefektivnija i sa kojom se najviše uštedi u kasnijoj podršci osobama s autizmom.

–  Treba unaprijediti obrazovni sistem da bolje odgovara potrebama djece s autizmom, što se prije svega postiže individualnim pristupom ovoj djeci. Za sve navedeno je potrebno dodatno educirati postojeći kadar i otvoriti nove katedre za inkluzivnu nastavu i primjenu nauke u obrazovnoj praksi – dodala je Lindsay.

Kazala je da se autizam danas definira kao organski razvojni defekt mozga koji se očituje teškoćama u društvenim interakcijama i komunikaciji te neuobičajenim ponašanjem.

Svjetska je znanost, zahvaljujući pronalascima s područja genetike, neurologije i drugih nauka dosta toga spoznala o faktorima povezanim s autizmom, ali još nije u potpunosti razjasnila zbog čega nastaje navedeni spektar poremećaja – potcrtala je.

U Bosni i Hercegovini nema tačnih podatka, ali se govori o broju od 20.000 djece iz autističnoga spektra.

Ono što je zabrinjavajuće jeste da je u BiH više od 25 posto djece pod rizikom da neće razviti svoj puni razvojni potencijal – kazala je.

Lindsay je kao veliki problem naglasila to što se puno osoba s autizmom “krije” pod drugim dijagnozama, što je rezultat nedovoljnog poznavanja i prepoznavanja tih poremećaja te nepostojanja referalnog dijagnostičkog centra.

(FENA)