Ekonomsko osnaživanje mladih Roma

1468

Udruženje Roma „Euro Rom“ iz Tuzle, uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, ove godine realizuje projekt koji kroz svoje aktivnosti ima za cilj da pokrene mlade Rome sa područja Tuzlanskog kantona, kako bi bili aktivni na tržištu rada.

Na ovaj način, oni će biti spremniji za rad kod poslodavca, kao i za pokretanje vlastitog biznisa, što je u skladu sa Akcionim planom za zapošljavanje Roma i programima koje objavljuje Federalni zavod za zapošljavanje i Služba za zapošljavanje TK-a.

-U svom dosadašnjem radu u organizaciji, te kao aktivista u nevladinom sektoru, primjetio sam određeni problem kada su u pitanju mladi, odnosno samo integrisanje mladih Roma u društvenu zajednicu. Naravno trebaju se integrisati kroz sve tokove života, ali prvenstveno smatram da ih moramo ekonomski ojačati, putem uključivanja u tržiste rada. Što se tiče projekta koji podržava FOD BiH, aktivnosti smo usmjerili na jačanje kapaciteta i samopouzdanja mladih Roma koji će biti ravnopravni na tržištu rada  na koji će se uključiti, te na taj naćin poboljšati svoju situaciju, izjavio je Nedžad Jusić, Vjećnik Gradskog vijeća i aktivista udruženja „EURO ROM“

Poseban fokus i akcije zagovaranja, biće usmjerene ka zajednicama i radu sa mladima u njima, kako bi im se pomoglo da bi se i sami aktivirali u traženju zaposlenja na pravilan i odgovarajući način.

Projektom je planirano da se kroz javni poziv identifikuju radno sposobni mladi Romi uzrasta od 18 do 40 godina starosti.

(portal-udar.net)