ERRC dobio nagradu Raoul Wallenberg za borbu protiv rasizma i zloupotrebe prava

Nagrada Raoul Wallenberg dodjeljena je trići put. Elmas Arus, mladi romski filmski urednik iz Turske, dobio je nagradu u 2014. godini, a drugi dobitnik je grčko udruženje Agkalia, sa ostrva Lesvos, koje je nagrađeno 2016. godine zbog pružanja prve pomoći hiljadama izbjeglica koji su pristizale u Europu

1361

Europska organizacija za prava Roma (ERRC), čije je sjedište u Budimpešti, primila je nagradu Raoul Wallenberg Vijeća Europe za uspješno suočavanje sa diskriminacijom, rasizmom protiv Roma i kršenjem prava Roma kroz inovativne parnice, istraživanje i razvoj politika.

Nagrada se dodjeljuje u čast Raulu Wallenbergu, švedskom diplomati, iskoristio svoj status i tako spasio desetine hiljada Jevreja od holokausta.

Nagrada koju Vijeće Europe dodjeljuje od 2012. godine na inicijativu švedske vlade i mađarskog parlamenta, trebalo bi da održi pamćenje na njega i njegova izvanredna postignuća živim.

“Iako je za žaljenje što su pojedinci i zajednice na našem kontinentu i dalje podložni zlostavljanju i maltretiranju, ispravno je da ovakve nagrade naglašavaju probleme koji bi inače mogli biti zanemareni i prepoznati one koji su uložili izuzetne napore da im tome suprotstave”, istakao je Thorbjorn Jagland, generalni sekretar Vijeće Europe, prilikom dodjele nagrade, direktoru ERRC-a, Đorđu Jovanoviću.

“Drago mi je što mogu naglasiti da nagrada 2018. godine ide organizaciji koja razbija barijere za najveću manjinu u Europi-Rome. Organizacija čija je energija, izdržljivost i uvjerenje u vladavinu prava osiguravaju ostvarivanje prava Roma. Organizacija čija hrabrost i odlučnost inspiriraju mlade Rome i pokazuju im budućnost puno mogućnosti”, dodao je Jagland.

“Kao pravna organizacija od javnog interesa koju vode Romi i koju većinom čine Romi, ERRC se pokazao kao neumitan i efikasan u borbi protiv rasizma i kršenja ljudskih prava u mnogim zemljama”, doda je on.

Od osnivanja 1996. godine, ERRC je pokrenuo predmete pred sudovima, uključujući Europski sud za ljudska prava i kolektivne žalbe Europskom komitetu za socijalna prava. Izložili su policijske prekršaje, pogrešno upućivanje romske djece u specijalne škole, nedostatke u stanovanju romskih porodica. Tokom prošle godine, ERRC je pokrenuo više sudskih postupaka nego ikada sa rekordnim brojem novih predmeta i intervencijama trećih strana pred Europskim sudom.

Ovi slučajevi preobrazili su način na koji su sudije, zvaničnici i ljudi širom Europe razumjeli zakone protiv diskriminacije.

“Radi se o izazovnim stereotipima i frustriranim pokušajima vlasti da gurne romske građane na margine svojih društava”, istakao je Jagland.

Dobitnika nagrade je izabrao od šestočlani nezavisni žiri, sa priznatim moralnim vrijednostima u oblasti ljudskih prava i humanitarnog rada, a imenuje ga: Generalni sekretar Vijeća Europe, Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Švedske, opština Budimpešta, Instituta Raoul Wallenberg u Lundu, Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) i potomci porodice Raoul Wallenberg.

Nagrada Raoul Wallenberg dodjeljena je trići put. Elmas Arus, mladi romski filmski urednik iz Turske, dobio je nagradu u 2014. godini, a drugi dobitnik je grčko udruženje Agkalia, sa ostrva Lesvos, koje je nagrađeno 2016. godine zbog pružanja prve pomoći hiljadama izbjeglica koji su pristizale u Europu.

Orginalni tekst mozete naci na ovom linku.

(portal-udar.net)