ERRC: Kolektivno kažnjavanje Roma zbog zločina pojedinaca u porastu širom Evrope

ERRC osuđuje kršenje individualnih prava, smatrajući kolektivno kažnjavanje jednim od najekstremnijih manifestacija anticiganizma u Evropi

1102
Foto: Romea.cz

Evropski centar za prava Roma (ERRC) objavio je listu činjenica kojom se osuđuju djela kolektivnog kažnjvanja romskih zajednica u 10 evropskih zemalja. Publikacija je objavljena tokom “EU Roma Week” događaja, održanog u Evropskom parlamentu od 18. do 21. marta i otkriva reprezentativne primjere zločina and Romima, koje su počinile i državne vlasti i krajnje desničarske skupine.

U Tablici činjenica, ističe se da kolektivna kazna protiv Roma u Evropi, osporava kolektivističku percepciju Roma koju rasisti sa funkcijama koriste kako bi opravdali nezakonito kažnjavanje cijele zajednice, za navodne zločine romskih pojedinaca.

ERRC osuđuje kršenje individualnih prava, smatrajući kolektivno kažnjavanje jednim od najekstremnijih manifestacija anticiganizma u Evropi, piše European Interest.

“Bilo koje društvo koje javnim tijelima omogućava kolektivno kažnjavanje etničke skupine, jer je nekoliko ljudi osumnjičeno za nešto, ili zato što je zajednica siromašna, kršenje je temeljnih načela bilo koje zemlje na kojoj vlada pravna država”, istakao je direktor ERRC-a, Adam Weiss.

“ERRC uzima sve veći broj slučajeva u zemljma širom Evrope protiv rasističkih vlasti koje  kolektivno kažnjavaju Rome za krivična djela pojedinaca. Bilo da se radi o neonacističkim pogromima u Ukrajini ili kolektivnom naplaćivanju kazni u romskom naselju u Srbiji, mi izvodimo rasiste pred sudove na nacionalnom i na evropskom nivou. Ovi slučajevi pokazuju onima koji su na vlasti da nije prihvatljivo djelovati protiv čitavih zajednica Roma. Takvi slučajevi su ih koštali vremena, novca i ugleda”, dodao je Weiss.

(portal-udar.net)