EU i REF u podršci obrazovanju; treba veći angažman države u stipendiranju Roma

406

Više od 345 romske djece, mladih Roma i njihovih roditelja u Bosni i Hercegovini su imali benefite od trogodišnjeg regionalnog projekta koji je radio na poboljšanju položaja pripadnika romske populacije i povećanju njihove šanse za završetag kvalitetnog obrazovanja i zapošljavanja..

EU regionalni projekat „Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske“, čiji su rezultati danas prezentovani, inicirao je Romski obrazovni fond (REF), podržan je grant sredstvima Europske unije u iznosu od tri miliona eura, a podržao ga je i Romski obrazovni fond s 827.000 eura.

Šef Sekcije operacija za socijalni razvoj Europske unije, civilno društvo i prekograničnu suradnju Delegacije EU-a Gianluca Vannini, govoreći o projektu, istaknuo je da je njegov cilj bio poboljšanje pozicije romske populacije u BiH i u regionu i povećanje mogućnosti za njihovu kompletnu i kvalitetnu edukaciju.

“Pravo na obrazovanje je osnovno pravo djeteta, ali to je pravo u kome još svi ne uživaju i ne koriste ga. Još postoje dječaci i djevojčice koji ili su izostavljeni iz obrazovnog sistema ili jednostavno napuste školovanje u ranoj dobi, a da pri tome nisu završili osnovno obavezno obrazovanje“, kazao je Vannini napomenuvši kako je cilj projekta bio poboljšanje tranzicije romske djece između obrazovanja i zapošljavanja.

Prema njegovim riječma EU je u potpunosti posvećena poboljšanju socijalne i ekonomske integracije Roma kako u Evropi tako i u BiH.

„Da bi riješila ova pitanja EU se angažovala u nekoliko pravaca, pružajući kako političku tako i finansijsku podršku. Ipak, kako bismo napravili viljive i značajne promjene, potreban je proaktivan i zajdenički angažman svih nas. Samo zajedničim radom možemo osigurati jednak pristup pravima i bolju budućnost za sve građane“, zaključio je Vannini.

Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija kazala je da je obrazovanje ključni zadatak na kojem treba istrajavati. Kako je rekla, vjeruje da će ova aktivnost Evropske unije riješiti problem s kojim se suočavaju romska djeca koja su napustila osnovno obrazovanje te će dobiti novu šansu da na neki način zaokruže svoj proces osnovnog obrazovanja.

„Moramo reći da smo mi još  uvijek na početku nekih značajnijih aktivnosti s obzirom na to da su obuhvati romske djece za predškolski odgoj izuzetno niski u odnosu na neromsku populaciju, negdje deset posto manje“, kazala je Đuderija. Istakla je da je broj djece porastao u svim segmetnima, i u predškolskom, školskom, srednjem i visokoobrazovnom sistemu, ali da je ipak, s obzirom na ukupan procenat romske populacije, riječ o neznatnom poboljšanju.

Facilitatorica u Romskom obrazovnom fondu (Roma Education Fund – REF) Aida Mihajlović je istakla da REF implemetira obrazovne aktivnosti i da je fokus na ranom odgoju, osnovnom, srednjem i vsokom obrazovanju sa komponentama stipendija i dodjele mentorstva i tutorstva.

„Insistriamo na sticanju kvalitetnog obrazovanja za sve i u svim nivoima obrazovanja, a stipendije koje  su dodjeljivane su zasnovane na dobrim akademskim rezlutatima, a za srednjoškoloce uslov za njih je i redovno pohađanje nastave“, kazala je Mihajlović. Dodala je da se dobre prakse mogu proširiti i na državni nivo, kroz državne bužete, kao što je to urađeno u Makedoniji gdje je najveći broj stipendista odnosno najveći broj Roma koji su završili srednje škole i fakultete.

Na području općtina Visoko i Kakanj, oko 300 romske i 100 neromske djece uzrasta od tri do šest godina, kao i njihovi roditelji, su bili uključeni u aktivnosti ranog razvoja, kako bi se djeci omogućio pristup kvalitetnim predškolskim ustanovama. Oni su koristili usluge u 4 novootvorene i u potpunosti opremljene bibilioteke igračaka kroz obrazovni program ranog razvoja u zajednici.

Tokom implementacije projekta, 85 romskih učenika je upisano u prve razrede. Učenici prvih i drugih razreda osnovnih škola su učestvovali u brojnim aktivnostima koje su doprinijele pospješenju njihovog uspjeha u školi za 20%, uz aktivno učešće roditelja u obrazovnom procesu.

U Zeničko-dobojskom kantonu 38 učenika u srednjim školama je dobilo stipendije na osnovu uspjeha,  podršku tutora i mentora u školi, kao i bolju mogućnost zapošljavanja. Zahvaljujući projektu, stopa diplomiranja i prelaska u sljedeći razred je 100%, a nijedan učenik nije prekinuo školovanje. Ukupno 25 učenika u završnim razredima je diplomiralo, od čega su se 2 učenika upisala na fakultet, a 6 učenika se zaposlilo.

U Tuzlanskom kantonu 8 studenata je dobilo stipendije na osnovu uspjeha, podršku mentora i poboljšanu mogućnost zapošljavanja. Ukupno su 4 studenta diplomirala, a jedan od njih se zaposlio.

Partnerske organizacije iz BiH, koje su učestvovale u implementaciji ovog projekta su Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen” iz Kaknja, koje se bavilo ranim razvojem i osnovnim obrazovanjem i Udruženje Roma “Euro Rom” iz Tuzle na aktivnostima koje se odnose na srednje i visoko obrazovanje kao i prijelaz na tržište rada.