EU perspektiva: Pitanje Roma svrstano u isti „paket“ s migrantima

U tom ključnom dokumentu se ovo pitanje navodi kao jedan od 14. prioriteta za BiH. No, zanimljivo je istaknuti da se pitanje Roma ovdje postavlja „u paketu“ sa pitanjem migranata i azilanata

1290
Foto: Ilustracija

Bosna i Hercegovina će morati unaprijediti odnos prema nacionalnim manjinama, uključujući Rome, ako želi napredovati u procesu evropskih integracija. To se jasno vidi iz nekoliko dokumenta usvojenih proteklih nekoliko mjeseci, piše Udar.

Najpoznatiji dokument je Deklaracija o integraciji Roma koju su lideri šest zemalja regiona potpisali 5. jula u Poljskoj. Ovim dokumentom predviđa se čitav niz mjera kojim bi se trebao drastično popraviti status Roma u ovim državama.

Tom Daklaracijom je, podsjetimo, predviđeno da će EU povezati dogovorene ciljeve o integraciji Roma navedene u dokumentu sa ključnim indikatorima učinka za ocjenjivanje napretka u sklopu procesa proširenja.

Drugim riječima, bez boljeg odnosa prema Romima zemlja neće moći napredovati ka EU.

Osim toga, pitanje manjina tretirano je i u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, koje je objavljeno 29. maja ove godine.

U tom ključnom dokumentu se ovo pitanje navodi kao jedan od 14. prioriteta za BiH. No, zanimljivo je istaknuti da se pitanje Roma ovdje postavlja „u paketu“ sa pitanjem migranata i azilanata.

Ova dva, inače potpuno različita problema, stavljena su pod jednu tačku, odnosno navedena kao jedan od prioriteta koje BiH mora ispuniti na putu ka EU. Ovaj prioritet glasi:

Unaprijediti zaštitu i inkluziju ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, djece, LGBTI osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražilaca azila,kao i raseljenih lica i izbjeglica u cilju zatvaranja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma – stoji u Mišljenju EK-a.

Kako se navodi, Bosna i Hercegovina će morati temeljito poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje svih 14 prioriteta.

Iz Direkcije za evropske integracije BiH nisu željeli detaljnije odgovoriti na pitanja Udara, između ostalog na pitanje o rješavanju spomenutih problema „u paketu“.

Zaštita ljudskih prava i prava manjina je jedan od ključnih prioriteta u procesu pristupanja BiH u EU – kazala je kratko za Udar Martina Trogrlić, glasnogovornica Direkcije za Evropske integracije BiH.

Dodala je da se jedan od 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija utvrdila u Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU upravo odnosi na unaprjeđenje zaštite i inkluzije ranjivih skupina, uključujući i romsku zajednicu.

No, pozvali su nas da se za konkretna pitanja vezana za zaštitu i inkluziju Roma obratimo Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

(portal-udar.net)