EU povodom 10. decembra: Raste pritisak na osobe u ranjivom položaju

681

Svake godine 10. decembra obilježava se donošenje Opće deklaracije o ljudskim pravima na taj dan 1948. godine.

Ovogodišnja tema “Smanjenje nejednakosti i promicanje ljudskih prava”, posebno je važna jer pandemija i njezine socioekonomske posljedice sve više negativno utječu na ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava, pa i na prostor za građansko djelovanje, javlja Anadolija.

– Zbog njih se produbljuju otprije postojeće nejednakosti, raste pritisak na osobe u ranjivom položaju i u cijelom svijetu niču izazovi za ljudska prava – saopćeno je iz Evropskog vijeća koje je prenijelo izjavu visokog predstavnika Josepa Borrella u ime Europske unije.

– Ljudska prava, demokracija i vladavina prava okosnica su odgovora EU-a na pandemiju bolesti COVID-19 i oporavka od nje. Ulaganje u ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava te osiguravanje prostora za građansko djelovanje ključni su za ostvarenje i ponovnu izgradnju boljih društava za sadašnje i buduće naraštaje. Nitko ne smije biti zapostavljen, a nijedno ljudsko pravo zanemareno. EU podsjeća da sva ograničenja ljudskih prava u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 moraju biti neophodna, razmjerna, privremena i nediskriminirajuća – navedeno je u saopćenju.

Dan ljudskih prava podsjetnik je na to da su ljudska prava univerzalna, nedjeljiva, neotuđiva, međuovisna i međusobno povezana.

– Međutim, taj nas dan podsjeća i na to da ih ne možemo uzimati zdravo za gotovo i da ih moramo stalno braniti. EU će nastaviti štititi univerzalnost ljudskih prava i budno pratiti svaki pokušaj ugrožavanja međunarodnih obveza – navedeno je u saopćenju.

Na Dan ljudskih prava obavezuju se da će udvostručiti napore na pružanju potpore potlačenima i ugroženima ma gdje bili, i nastaviti se zauzimati za njih.

– Naša solidarnost i potpora posebno se odnose na aktere civilnog društva i borce za ljudska prava, poput onih s kojima smo sudjelovali na forumu EU-a i nevladinih organizacija o ljudskim pravima održanom 7. i 8. decembra – navedeno je u saopćenju.

Tokom cijele 2021. EU je u skladu s Akcijskim planom za ljudska prava i demokraciju (2020. – 2024.) nastavio jačati globalne aktivnosti usmjerene na obranu i osnaživanje ljudskih prava u cijelom svijetu, pri čemu smo u potpunosti iskoristili naše jedinstvene instrumente.

EU je prvi put uveo sankcije za osobe i subjekte iz Kine, Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK), Libije, Južnog Sudana, Eritreje i Rusije umiješane u teška kršenja i povrede ljudskih prava, u skladu s globalnim režimom sankcija EU-a u području ljudskih prava donesenim prošle godine. Nadalje, EU je 2021. na forumima Ujedinjenih naroda za ljudska prava imao vodeću ulogu u inicijativama za rješavanje problema kršenja ljudskih prava u Afganistanu, Bjelarusiji, Burundiju, DNRK-u, Etiopiji, Eritreji i Mijanmaru.

EU je putem posebnog tematskog programa dodatno proširio konkretnu potporu koju pruža organizacijama civilnog društva i borcima za ljudska prava u promicanju ljudskih prava i demokracije u cijelom svijetu, koja će za razdoblje 2021. – 2027. ukupno iznositi više od 1,5 milijardi eura, čime je ponovno potvrđena njegova vodeća globalna uloga u tom području.

Ostvarivanje ljudskih prava nije samo osnovni preduvjet ljudskog dostojanstva, nego i temelj demokracije, mira, sigurnosti i održivog razvoja.