Evropski sud za ljudska prava pokrenuo postupak protiv Srbije zbog nečovečnog postupanja prema Romima

Evropski sud je postupio po ovom zahtevu odmah i pokrenuo postupak protiv Srbije, kažu u Inicijativi

1424
Evropski sud za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava pokrenuo je postupak za izricanje privremene mere Republici Srbiji zbog opasnosti od povrede prava na život i zabrane nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema Romima koji žive u neformalnom naselju Čukarička šuma u Beogradu, saopštila je inicijativa A11.

Nakon više pokušaja Inicijative A11 da animira Vladu da hitno preduzme mere za zaštitu najugroženijih i kada nije ostalo drugih načina za skretanje pažnje na probleme ovih ljudi, Inicijativa A11 je podnela zahtev za izricanje privremene mere Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije – piše u saopštenju inicijative A11.

Evropski sud je postupio po ovom zahtevu odmah i pokrenuo postupak protiv Srbije, kažu u Inicijativi.

Podsećaju da u ovom naselju stanuje 70 romskih porodica koje su od 1999. godine kada su izbegle sa Kosova prepuštene same sebi, bez ikakvih uslova za život bez vode, struje i organizovanog odnošenja smeća, okružene šumom, odnedavno u društvu pacova. U uslovima pandemije korona virusa, kada se na sve građane apeluje da pojačanom higijenom utiču na usporavanje širenja zaraze i zaštite sebe i svoje porodice, nekoliko stotina ljudi koji ovde žive nemaju nikakvu mogućnost za to.

Naglašavaju da u Srbiji postoje najmanje 583 neformalna romska naselja. U skoro 40% ovih naselja kuće nisu priključene na vodovodnu mrežu. Ovo znači da najmanje 25.000 Roma i Romkinja u Srbiji živi bez vode. Inače, Inicijativa A 11 je još 17. marta uputila Apel Vladi Republike Srbije za hitno preduzimanje mera za zaštitu najugroženijih, da bi već 20. marta, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i pojedinim stručnjacima u oblasti socijalnih prava. Uz apel, Vladi su prosledili i  predlog mera za zaštitu najugroženijih tokom borbe protiv korona virusa, ali do danas nisu dobili odgovor.

-U uslovima vanrednog stanja Evropski sud za ljudska prava je, praktično, jedina instanca kojoj građani Srbije mogu da se obrate radi zaštite svojih prava. Pokretanje postupka za izricanje privremene mere Evropskog suda za ljudska prava podsetnik je Vladi Republike Srbije da ne može više zanemarivati desetine hiljada najugroženijih, posebno pogođenih pandemijom. Inicijativa A 11 očekuje da Vlada Republike Srbije ne čeka pokretanje novih postupaka povodom stanja u drugim naseljima, već da hitno preduzme korake radi zaštite Roma i Romkinja koji žive u neformalnim naseljima – navode iz Inicijative.

(portal-udar.net)