EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRESUDIO PROTIV SLOVAČKE: Romima odšteta od po 20 hiljada eura

Incident se dogodio u junu 2013. godine, kada je više od 60 policajaca izvršilo raciju u romskoj zajednici u slovačkom gradu i fizički napalo oko 30 ljudi, uključujući djecu i žene

848
Evropski sud za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourgu odlučio je da je Slovačka povrijedila prava dvoje ljudi nad kojima su policajci primijenili silu tokom racije u romskoj zajednici u slovačkom gradu Moldava nad Bodvou, jer nadležna državna tijela nisu dovoljno istražila upotrebu sile, što predstavlja kršenje međunarodno-pravnih obveza kad su u pitanju ljudska prava.

Sud je svakoj oštećenoj strani dosudio naknadu od 20 hiljada eura.

Incident se dogodio u junu 2013. godine, kada je više od 60 policajaca izvršilo raciju u romskoj zajednici u slovačkom gradu i fizički napalo oko 30 ljudi, uključujući djecu i žene.

Savjetovalište za građanska i ljudska prava (Poradna), nevladina organizacija, pružilo je pro bono pravno zastupanje dvojici muškaraca koji su svjedočili da su bili izloženi policijskoj brutalnosti tokom racije i u lokalnoj policijskoj stanici u koju su kasnije prebačeni i gdje su zadržani.

Povrijedili su nas bez razloga, i smatram da je ova odluka ispravna – rekao je Róbert Rybář, jedan od dvojice oštećenih.

Inače, Sud je objavio svoju odluku na dan kada Slovačka obilježava usvajanje Ustava.

Institucije države moraju uvijek postupati u skladu s Ustavom, donositi odluke u skladu s njim i osigurati da su prava i slobode usidrene u Ustavu podržani – rekla je Vanda Durbáková, advokat u NVO Poradna, i dodala da vjeruje da će ova odluka doprinijeti da državna tijela usvoje sistemske mjere kako bi se osiguralo da se svaki slučaj policijske brutalnosti istraži, te da će se također usvojiti preventivne mjere kako bi se osiguralo da se ovakvi slučajevi ne događaju.

Jedna od žrtava policijske brutalnosti

Durbakova je podnijela izvještaj o sumnji na zločin zloupotrebe ovlasti javnog službenika uime jedne od oštećenih strana nekoliko sedmica nakon incidenta.

Inspekcijsko tijelo odbacilo je izvještaj, a pritužbu da je Inspekcijsko tijelo postupilo nezakonito jer nije započelo istragu odbili su i okružni i regionalni tužitelji.

Istraga je ipak počela nekoliko mjeseci nakon incidenta, tačnije u januaru 2014., po uputi glavnog tužitelja, ali je detektiv u Inspekcijskom tijelu na kraju zaustavio istragu.

Oštećeni su se potom žalili Ustavnom sudu Republike Slovačke koji nije utvrdio da su državna tijela povrijedila njihova prava.

Nakon što su iscrpili sve dostupne pravne lijekove u svojoj zemlji, u aprilu 2018. su se žalili Evropskom sudu za ljudska prava da su im kršena prava zagarantovana Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, a Sud je prihvatio žalbu i zaključio da su odgovorna državna tijela povrijedila njihovo pravo na zaštitu od policijske brutalnosti, kao i pravo na istragu nasilja, uključujući istragu svih mogućih rasnih motiva koji stoje iza pripreme policijske akcije.

(portal-udar.net)