Finsku policiju optužuju da diskriminiše Rome u Helsinkiju

380
Foto: Ilustracija

Postoji razlog za sumnju na diskriminaciju koja se dešavala u akciji prikupljanja informacija i preventivnim operacijama usmjerenim na Rome koje sprovodi Policijska uprava Helsinkija, kazala je Ombudsmen za nediskriminaciju Kristina Stenman.

Stenman je izjavila da su operacije bile bazirane na diskriminatornim instrukcijama koje su zabranjene Zakonom o zabrani diskriminacije.

Policijska uprava Helsinki pokrenula je operaciju još 2013. godine u pokušaju da predvidi i spriječi svađe između pripadnika manjinske grupe, nakon što je otkrila neuobičajeno velik broj takvih incidenata. Operacija je prekinuta 2015., iako je djelimično nastavljena 2016. i 2017. godine, navela je Stenman.

Lasse Aapio, šefica policije u Helsinkiju, ranije je kazao da su neki od incidenata bili vrlo ozbiljne i opasne pucnjave. Policijska uprava, međutim, nije mogla dati tačnu statistiku o incidentima koji se navode kao opravdanje za pokretanje operacije.

Policijska uprava Helsinkija odlučila je spriječiti incidente praćenjem pripadnika romske manjine na mjestima poput restorana i benzinskih pumpi, kao i u centru grada.

Policajci su zaustavljali vozila, vršili pretrese, oduzimali imovinu i zapisivali lične podatke osoba romskog porijekla.

Kako je rekla Aapio, takve operacije mogu narušiti povjerenje javnosti u pravednu i nepristranu prirodu policijskih aktivnosti.

„Helsinška policijska uprava stoga treba poduzeti mjere i razmotriti problem s predstavnicima lokalnih romskih zajednica“, kazala je.