Fond otvoreno društvo BiH: Poziv romskim organizacijama za dostavu projekata

912

Fond otvoreno društvo BiH poziva romske organizacije civilnog društva da apliciraju za podršku projektima u 2020. godini.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, do 22.5.2020. godine, kada svi projekti moraju biti dostavljeni u Fond otvoreno društvo BiH.

Sve relevantne informacije o Javnom pozivu mogu se naći u dokumentu Smjernice za romske organizacije koje apliciraju u okviru Javnog poziva za projektne prijedloge u sklopu Programa za Rome koji je, uz tekst javnog poziva i drugu potrebnu dokumentaciju, dostupan na //www.osfbih.org.ba/

(portal-udar.net)