Forum “Uloga žene u razvoju lokalne demokratije” održan u Tuzli

Odgovornost borbe je zajednička, i muška i ženska i ona mora počivati na vrijednostima solidarnosti, ravnopravnosti i slobode – vrijednostima na kojima je nastala osmomartovska borba za oslobođenje žena

1480

Fondacija tuzlanske zajednice organizovala je juče forum na temu „Uloga žene u razvoju lokalne demokratije“. Forum je imao cilj aktuelizirati temu rodne ravnopravnosti i ohrabriti žene za veći društveni angažman u životu zajednice i borbu za svoja prava, ali i uticati na svijest o nedovoljnoj zastupljenosti žena u procesima donošenja odluka.

Forum je održan u prostorijama Društvenog centra Kiseljak, a prisustvovalo je 35 osoba, članica neformalnih grupa žena sa područja Kiseljaka, predstavnika Lokalne grupe za razvoj Kiseljak i partnerskih organizacija, te članica Mreže aktivnih zajednica iz Prokosovića, Lisovića i Gnojnice.

Panelistice su bile Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost, Aida Mustačević Cipurković, edukatorica i psihoterapeutkinja u UG Vive žene Tuzla, Amela Kukuruzović, pedagogica OŠ Kiseljak, Azra Beganović, članica Komisije za stambena pitanja pri Vijeću Grada Tuzla i aktivistica Kluba mladih Roma.

Na forumu su doneseni zaključci:

Borba za rodnu ravnopravnost mora krenuti od početka – od našeg rođenja kroz sve društvene sisteme u kojima učimo, odgajamo se i obrazujemo: porodicu, školu, rad, politiku – sisteme koji su izgrađeni na vrijednostima patrijarhata.

Odgovornost borbe je zajednička, i muška i ženska i ona mora počivati na vrijednostima solidarnosti, ravnopravnosti i slobode – vrijednostima na kojima je nastala osmomartovska borba za oslobođenje žena. Važan je intersektoralan i inkluzivan pristup koji će uvažiti svačiju perspektivu koja uključuje dob, naciju, boju kože, vjersku, političku pripadnost, mjesto iz kojeg dolazimo, seksualnu orjentaciju i sve identitete koji sa sobom nose lične, autentične priče (žena) koje su jednako važne.

Značajan resurs u svemu jesu i organizacije civilnog društva koje sa svojim kapacitetima nude različite programe informisanja, edukacija i podrške, ali koje ne mogu i ne trebaju preuzeti odgovornost institucionalnih sistema u pružanju usluga i stvaranju pretpostavki i uslova za ravnopravnost.

Institucije treba mijenjati kroz zagovaranje i političke akcije. Stoga su važni aktivizam i učešće žena u procesima donošenja odluka, njihova veća zastupljenost u vijećničkim, skupštinskim i parlamentarnim klupama, te na pozicijama moći.

Demokratija polazi od civilnog društva, zato je važno kreirati i koristiti javne prostore za okupljanje kroz aktive žena, razgovor o potrebama i problemima, razvijanje kritičkog mišljenja, ideja i akcija kojima će se kreirati kvalitetniji uslovi života za žene i doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

Jedan od pozitivnih primjera je Društveni dom Kiseljak u kojem se svakodnevno organizuju aktivnosti za različite grupe lokalnog stavnovništva i stvara siguran prostor, prostor zajedništva i solidarnosti koji polako doprinosi razvoju ove lokalne zajednice, a tako i društva u cjelini, saopćeno je.

(portal-udar.net)