Forum zapošljavanja Roma: Neinformisanost oko državnih poticaja i neiskrenost dijela poslodavaca

1660
Foto: Udar
Foto: Udar

U Zenici je održana konferencija „Forum zapošljavanja Roma“ na kojoj su učešće uzeli predstavnici romskih udruženja, mladih Roma koji završaju srednje škole i spremaju se za posao ili fakultete, predstavnici relevantnih organa vlasti, zavoda za zapošljavanje i poslodavaca. U interaktivnoj diskusiji razmijenjena su iskustva, detektovani problemi, ali i izražena spremnost da se zajedničkim snagama unaprijedi proces zapošljavanja i racionalnije iskoriste sredstva koja već godinama nisu u potpunosti iskorištavana.

Nedžad Jusić, aktivista udruženja Euro Rom iz Tuzle i gradski vijećnik je rekao da je do sada utrošeno 6 miliona maraka za zapošljavanje Roma, uglavnom za subvencije poslodavcima, ali da je veoma mali broj Roma ostao zaposlen nakon što su prestale, uglavnom jednogodišnje, subvencije države.

„Najbolji poslodavac je trgovinski lanac Bingo. Tamo je zaposleno zadnjih godina 50 Roma, ali što je itekako važno, gotovo svi su ostali da rade i kada je prestala podrška vlasti. Obrazovanje je itekako važno, jer bez obrazovanja nema posla, a ni obrazovanja bez posla. Najbolji primjer, koji pokazuje koliko su Romi u nezavidnoj situaciji, je podatak da romska porodica mora da izdvoji 98 posto svojih prihoda mjesečno dok školuje djecu“, rekao je Jusić.

Adnan Jasika, predstavnik  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH potvrdio je da je problem projekata za zapošljavanje što najveći broj Roma ne ostaje na poslu nakon što se završi period podrške.

„Moguće je da poslodavci hoće da zarade. Ali činjenica je da je najčešći razlog koji navode nakon neproduženja ugovora to što kažu da radnik nije kvalifikovan. Dakle, obrazovanje je preduslov svega i ono bi smanjilo neke izgovore“, rekao je Jasika.

Mujo Fafulić iz Centra za podršku Roma „Romalen“, Kakanj, inače predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH je rekao da je 2008. godine bilo zaposleno samo jedan posto Roma i da je taj broj samo neznatno narastao.

„Ipak, uz podršku Evropske unije pokrenut je ozbiljan proces koji treba da unaprijedi zapošljavanje. Većina aktivnosti uključenih romskih organizacija je usmjerna na podršku obrazovanju i posredovanje u zapošljavanju“, rekao je Fafulić.

Gildžana Hodžić, predstavnica Federalnog zavoda za zapošljavanje smatra da ni romski građani, ali ni poslodavci nisu dovoljno informisani o podrškama zapošljavanja Roma na svim nivoima.

„Nije dovoljno iskazan interes. Od prošle godine je ostalo sredstva, koja su se srećom mogla prebaciti u ovu godinu. Ali je pitanje da li će ponovo biti iskorištena jer imamo niz problema. Neki koji traže posao ne prijavljuju se kao Romi, tako da ne mogu da učestvuju u ovom programu. Neki često mijenjaju mjesto prebivališta. A većina je neinformisana oko ovoga, i to i građani i poslodavci. Inače, u prošloj godini u Federaciji BiH zaposleno je 100 građana romske nacionalnosti od čega je 37 žena. Predviđeni iznos je bio 479 000 maraka, ali je ostalo sredstava tako da finansije nisu razlog lošije provedbe“, rekla je Hodžić.

Sadahet Hadžić iz Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona je rekao da bi se trebao ohrabriti proces samozapošljavanja odnosno pokretanja obrta.

„Samo su tri osobe romske nacionalnosti u Zeničko-dobojskom kantonu su pokrenule vlastite firme i obrte. Predviđeno je za pokretanje posla 5000 maraka po kandidatu. Od toga je 800 maraka za tzv. papirologiju kod registracije, a to se može uraditi i za manje novaca, pa se može usmjeriti na druge troškove, materijal ili neke režije. Ostatak novaca je za operativne troškove. Nažalost mora se prilikom registracije firme prvo platiti, ali kada se dostave računi, onda se izvrši refundacija. Mislim da bi ovdje romska udruženja trebala da imaju veću ulogu. Da informišu i ohrabre buduće aplikante“, rekao je Hadžić.

Redžo Seferović, predsjedavajući Općinskog vijeća Zavidovići je rekao da su propozicije oko zapošljavanja i samozapošljavanja komplikovane i da bi to trebalo pojednostaviti i više pomoći Romima upravo oko „te papirologije“.

„U Zavidovićima ima samo jedan zaposlen Rom, i to sam ja. A odbijam svaku zluradu insinuaciju da Romi ne vole raditi. Drugi su to problemi. I Rome ugrožavaju politički problemi i podjele. Sve zavisi kojoj stranci pripadaš. Ako si moj, dobićeš posao“, rekao je Seferović.

Almas Porča, direktor preduzeća „Alba“ iz Zenice je rekao da u njegovoj firmi rade Romi i da nema nikakve diskriminacije.

„Većinom Romi rade sezonski, ali ih ima koji su zaposleni i cijelu godinu. Neki su zadržani na poslu i nakon završetka poticaja. Ako iskrsne neki problem, sve se rješava razgovorom“, rekao je Porča.

Projekat Forum zapošljavanja Roma finansira Evropska unija i Romski obrzovni fond, a domaćin današnjeg skupa je bio jedan od implementatora, Udruženje Roma „Euro Rom“ iz Tuzle.