Gani Spasoli: Kada sam dobio lične dokumente, mnoga vrata su mi se otvorila

1933

Skoro 20 godina, Gani Spasoli iz Sarajeva živio je bez ličnih dokumenata, te tako nije mogao dokazati svoj identitet. Sasvim je jasno da kada nemate lični dokument, ne možete ostvariti nikakva prava, iako su zagarantovana ustavom, zakonima, brojnim konvencijama i deklaracijama, a koja se u normalnim okolnostima stiču odmah po rođenju.

Gani je rođen na Kosovu, u tadašnjoj Jugoslaviji, a s porodicom se sa nepunih godinu dana preselio u Sarajevo. S obzirom da nije prijavljen u Sarajevu, jedini dokument koji je imao bio je rodni list i na početku zdravstvena knjižica na koju je narednih godina izgubio pravo.

– Godinama sam pokušavao da prikupim dokumentaciju kako bih ostvario pravo na državljanstvo. Međutim, tražili su brojne dokaze da prikupim što je bilo veoma teško i nakon svaka dva-tri mjeseca, uslijedila je odbijenica – objašnjava ovaj 37-godišnjak.

Foto: Udar

Problem da steknu državljanstvo BiH, nisu imali ostali članovi porodice Spasoli, već samo Gani i njegov stariji brat. Neposjedovanjem lične karte kao osnovnog identifikacionog dokumenta, Gani je izbjegavao da se kreće ulicom, naročito u poslijepodnevnim i večernjim satima.

– Nisam smio da izađem vani zbog policije. Čim prođe 17 sati, izbjegavao sam da izlazim iz kuće. Ranije sam radio na auto pijaci i sakupljao sekundarne sirovine. Kada su me policajci zaustavljali, na pregled sam im davao rodni list, jer je to bio jedini dokument koji sam posjedovao. Nisu mi vjerovali. Uz sebe sam uvijek imao i očevu karticu da je ratni vojni invalid, koju sam takođe davao policajcu. Zadržavali su me više puta i do pola sata, ali su me puštali, s obzirom da nikada nisam činio krivična djela – istakao je naš sagovornik.

Pravna podrška Udruženja “Vaša prava BiH”

U januaru smo objavili tekst Biti apatrid: Kada vas nijedna država ne smatra svojim državljaninom, u kome pravni tim Udruženja „Vaša prava BiH“ govori o svojim aktivnostima mapiranja osoba bez identifikacionih dokumenata i procesu podrške ovakvim licima da ih pribave. Gani Spasoli je bio osoba u riziku od apatridije, a zasluge za prevazilaženje njegovog problema pripadaju upravo Udruženju „Vaša prava BiH“, kome se Gani samoinicijativno obratio sa željom da mu pomognu.

– Saznao sam od jednog čovjeka da postoji udruženje koje pomaže osobama da dođu do ličnih dokumenata. Otišao sam u „Vaša prava“ i samo što nisam zaplakao. Moj slučaj su odmah prihvatili. Rekli su da majka i otac dođu i daju punomoć, prikupljali smo sva dokumenta koja imamo, njihove rodne listove i uvjerenja o državljanstvu i ostalo, te smo na proces regulisanja mog državljanstva čekali skoro dvije godine – objašnjava Gani.

Foto: Udar

S obzirom da dvoje Ganijeve djece takođe nije bilo upisano, odnosno nisu posjedovali matični broj više od tri godine, Udruženje „Vaša prava BiH“ je pomoglo i u rješavanju tog problema. Kako bi u konačnici bio regulisan status porodice Spasoli, ostaje još da se riješi slučaj Ganijeve supruge, državljanke Srbije, a problem za sticanje državljanstva BiH predstavlja neposjedovanje potvrde o legalizaciji stambenog objekta porodice.

Novi, ljepši život

Kada je regulisao državljanstvo i dobio ličnu kartu, Gani je počeo živjeti novi život, bez straha i brige da će ga policija zaustaviti i svjestan da sada može ostvariti sva prava dostojna za normalan život svakog čovjeka.

– Kada sam dobio ličnu kartu, ubrzo sam se zaposlio u jednoj firmi koja se bavi telekomunikacijama. Sada mi plata i ostali doprinosi nesmetano liježu na bankovni račun. Čim sam dobio ličnu kartu, položio sam vozački ispit – ponosno ističe Gani i dodaje kako su mu od tada mnoga vrata otvorena.

Foto: Udar

Kada sazna da neko ima sličan problem kao što je on imao ranije, Gani ga rado uputi u svoju priču i preporuči Udruženje „Vaša prava BiH“ kao organizaciju koja će se istinski pozabaviti takvim problemom.

Svjestan da nije imao priliku da se obrazuje i da bi možda danas radio bolji posao da ima završenu školu, Gani danas ohrabruje svoju djecu da budu što bolji učenici, naročito pohvalivši svoju kćerku koja je učenica Srednje škole za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu.

(portal-udar.net)