Globalna akcija za postizanje rodne ravnopravnosti u ovoj generaciji

Forum će podržati mlade aktivistkinje koje djeluju danas da progovore i predvode promjenu, nastavljajući naslijeđe aktivistkinja koje su postigle toliko toga kroz Pekinšku platformu za akciju

759

Stotine aktivista/kinja, feminista/kinja, mladih i organizacija sastat će se danas u Parizu na drugom po redu Forumu „Generacija za ravnopravnost“ (Generation Equality Forum), ključnom događaju koji će katalizirati napredak ka rodnoj ravnopravnosti.

Sazvan od strane UN Women, i u suorganizaciji vlada Francuske i Meksika, te u partnerstvu sa mladima i organizacijama civilnog društva, ovaj će Forum biti najveće okupljanje na temu rodne ravnopravnosti od onog u Pekingu iz 1995. godine. Forum će podržati mlade aktivistkinje koje djeluju danas da progovore i predvode promjenu, nastavljajući naslijeđe aktivistkinja koje su postigle toliko toga kroz Pekinšku platformu za akciju.

“Rodna ravnopravnost nigdje nije u potpunosti ostvarena, a ciljevi uspostavljeni u Pekingu nisu ispunjeni. U vrijeme kada se propituju osnovna prava žena, poput prava da odlučuju o sebi i o svojim tijelima, i kada je potrebna stalna mobilizacija, Forum će potaknuti ulaganje, djelovanje i inspiraciju. Unapređivanje rodne ravnopravnosti je u centru vanjskog djelovanja Francuske. Žene i djevojčice širom svijeta zaslužuju ravnopravnost, vodstvo i prilike”, rekla je NJ.E. Christine Toudic, ambasadorica Francuske u BiH.

Forum „Generacija za ravnopravnost“ u Parizu, koji će trajati od 30. juna do 2. jula, bit će ključni momenat za države, lidere, aktiviste/kinje i organizacije da se obavežu na transformativne promjene za generacije koje dolaze. Forum će lansirati petogodišnji Globalni plan za ubrzavanje ostvarenja rodne ravnopravnosti, te inicirati rad šest Akcionih koalicija 1 , multilateralnih pokreta za rodnu ravnopravnost koji će oblikovati zajednički put ka naprijed. Tokom sljedećih šest mjeseci, UN agencije, ambasade, mladi i civilno društvo u BiH će surađivati na lokalnom nivou ka unapređenju napretka u tri ključne oblasti: tjelesna autonomija i seksualna i reproduktivna prava i zdravlje; ekonomska pravda i prava; i okončanje nasilja nad ženama.

“Obaveze ka ostvarenju rodne ravnopravnosti koje će biti napravljene danas moraju predvoditi djelovanje i dugoročnu promjenu u budućnosti. Forum Generacija za ravnopravnost je prilika za iskusne aktivistkinje i liderke koje su učestvovale na konferenciji u Pekingu da podrže aktivistkinje i mlade liderke današnjice. Obaveze koje svi preuzimamo – vlade, civilno društvo, privatni sektor – kako bismo postigli rodnu ravnopravnost, moraju voditi ka sistemskim promjenama. Mlade žene i muškarci lideri/ke, aktivisti/kinje, su budućnost. Samo zajedno možemo postići promjenu i istinsku rodnu ravnopravnost u ovoj generaciji“, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

Forum „Generacija za ravnopravnost“ se dešava u vrijeme kada se svijet još uvijek oporavlja od posljedica pandemije COVID-19, koja je pospješila postojeće rodne nejednakosti, te također nudi ključnu priliku za obračunavanje sa ovom krizom.

“Dok je nasilje nad ženama u porastu, kao i ekonomske posljedice izazvane neplaćenim radom u oblasti brige, i činjenicom da su žene zaposlene mahom na nesigurnim, niže plaćenim i neformalnim radnim mjestima, neizmjerno je važno da se napori udvostruče. Bosna i Hercegovina se pridružuje globalnim naporima da svijet postane ravnopravnije mjesto za žene i djevojčice svugdje“, rekla je Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu ljudskih prava i izbjeglica BiH.

Forum „Generacija za ravnopravnost“ u Parizu možete pratiti online na: //forum.generationequality.org/. Oficijelna sesija otvaranja počinje u 15:30 CET.

(Portal Udar)