Gračanica: Obezbijeđeni udžbenici i pribor za 50 romskih učenika, gradonačelnik obećao i besplatan prevoz

Ovo je 15. godina zaredom da se primijenjuje praksa nabavke udžbenika za Romsku populaciju kako bi se što više podsticali i motivisali da se školuju

448

I ove godine je Gradska uprava Gračanica obezbijedila gračaničkim Romima koji pohađaju osnovno obrazovanje kompletne udžbenike za novu školsku godinu.

Za učenike od prvog do petog razreda, za koje je ranije Ministarstvo obezbijedilo udžbenike ovom prilikom je podijeljen školski pribor kao i za dva učenika srednje škole.

Ovo je 15. godina zaredom da se primijenjuje praksa nabavke udžbenika za Romsku populaciju kako bi se što više podsticali i motivisali da se školuju.

„Zaista smo, kao lokalna zajednica, u prethodnom periodu mnogo učinili da poboljšamo uslove školovanja i rada u školama. To ćemo, naravno, činiti i narednih godina. Cilj nam je da romska, kao i sva druga deca, imaju adekvatne uslove da se školuju”, rekao je gradonačelnik Helić.

Dodao je da su Romi dokazali da su dio zajednice, da su dobro organizovani.

„Da ima problema, ima, ali evo pokušavamo to sve zajedno rješavati. Želim vam puno uspjeha u školi i vama roditelji da budete zadovoljni njihovim učenjem i ponašanjem“, kazao je Helić.

Gradonačelnik je takođe na pitanje roditelja potvrdio da će i ove godine Gradska uprava po zahtjevu subvencionirati troškove mjesečnih karti a da je na učenicima samo da uče i postižu dobre rezultate.