Grad Prijedor usvojio Akcioni plan za rješavanje problema Roma

Realizaciju Akcionog plan za rješavanje problema Roma, zajedno će pratiti institucije i Udruženjem Roma, a radnu grupu će sačinjavati 13 članova.

1452

U cilju rješavanja problema Roma, Grad Prijedor je usvojio Akcioni plan koji će biti usmjeren u četiri oblasti: stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvena zaštita. Za ovu namjenu, Grad Prijedor je za ovu godinu izdvojio oko 10.000 maraka.

Prema riječima Rame Saleševića, predsjednika Udruženja Roma Prijedor i potpredsjednika Saveza Roma RS, na području grada, 117 Roma je u procesu traženja zaposlenja, a od njih, dvoje je završilo višu školu u Prijedoru. Dvadeset pet  porodica romske nacionalnosti nije stambeno zbrinuto i smješteni su na 12 različitih lokacija. Jedan stan u zgradi je izgorio, pa je Grad Prijedor je obećao da će obezbijediti sredstva da se taj stan sanira.

Salešević kaže da je „žalosno što najbrojnija i najugroženija nacionalna manjina ima velike probleme pri  zapošljavanju“, iznevši činjenicu da je u Prijedoru zaposleno samo dva Roma, a da dvije djevojčice koje su završile višu medicinsku školu, ne mogu dobiti posao. Salešević smatra da su predrasude o Romima veoma izražene.

S druge strane, on je ipak zadovoljan što je Akcioni plan usvojen.

Ramo Salešević (Foto: Udar arhiva)

Ovom prilikom bih se zahvalio gradonačelniku, ali i odbornicima koji su podržali ovaj akcioni plan radi boljeg života Roma na području grada Prijedora – rekao je Ramo Salešević.

Na posljednjoj 30. sjednici Skupštine grada Prijedora, usvojen Akcioni plan za period 2019-2023. godine u oblastima zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, obrazovanje i socijalno-zdravstvena zaštita, istakla je Monja Kasalović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Prijedor.

Osim problema nesposlenosti i stambenog zbrnjavanja Roma, veliki problem ove populacije je nepohađanje osnovne i srednje škole. Nastojali smo da na jedan način i sa školama i kroz gradsku upravu i kroz sve relevantne aktere, unapredijedimo obrazovanje romske djece. Dakle, da ih uključimo u sistem, da isključimo svaki mogući vid diskriminacije romske djece, ali takođe i da se omoguće neke vrste prekvalifikacije Roma i da se na taj način unapredi zapošljavanje Roma u grad u Prijedoru – rekla je Kasalović.

Ona je istakla da je jedan od većih problema prosjačenje i da su preduzete mjere u cilju  prevencije prosjačenja i zaštite maloljetne djece u tom pogledu.

Što se tiče zdravstvene zaštite lica romske populacije, lica preko 65 godina starosti  imaju  jednaka prava na zdravstveno osiguranje kao i svi ostali stanovnici Republike Srpske. Onima koji nemaju uslove da to ispune, na neki način ćemo nastojati da  dodatnim sredstvima, ili subvencijama pokrijemo troškove zdravstvenog osiguranja za tu populaciju – kazala je Kasalović.

Govoreći dalje o zapošljavanju Roma, Kasalović je rekla kako podaci iz 2018. godine govore da od 60 ljudi koji su bila na Zavodu za zapošljavanje, dva lica su dobila posao uz program podrške program zapošljavanje Ruma u Republici Srpskoj, a da je za 2019. godinu već izdvojeno 9.900 maraka.

Andrija Vukotić, odbornik iz reda nacionalnih manjina u Skupšini Grada Prijedora, kaže da je budžetskom stavkom Grad Prijedor izdvajao 15 hiljada maraka za zapošljavanje Roma. Međutim, za 2018. i 2019. godinu, ova novčana sredstva nisu izdvojena što je bila i tema jedne od sjednica gradske Skupštine.

Realizaciju Akcionog plan za rješavanje problema Roma, zajedno će pratiti institucije i Udruženjem Roma, a radnu grupu će sačinjavati 13 članova.

Sjednica Skupštine grada Prijedor (Foto: Bojana Majstorović)

Za taj akcioni plan je obezbijeđeno 9.900 maraka za ovu godinu, ali je načelnica za društvene djelatnosti kazala da će tražiti da se ta cifra poveća, a ja ću u sklopu Nacrta budžeta za 2020. godinu ispred reda nacionalnih manjina tražiti da stavka bude bar 40.000 maraka – rekao Vukotić.

Vukotić je poručio kako treba brinuti o svim nacionalnim manjinama, braniti od bilo kakve diskriminacije. Posebno je istakao da je neophodno da se, kako je rekao, najugroženijoj nacionalnoj manjini u Prijedoru, pomogne da se što prije zaposli.

(portal-udar.net)