Gradiška: Za sistemsko rješenje učenja romskog jezika, potrebno je odškolovati kadar

Rajna Soldat, direktorica osnovne škole iz Gradiške u kojoj se treba početi sistemski učiti romski jezik, je naglasila da je fakultativno učenje romskog jezika u školi izuzetno važno za očuvanje kulture Roma. Navela je kako Romi slabo govore i poznaju svoj jezik, što je prema njenim riječima, jedna gorka istina i nešto što nije na ponos našem društvu.

1474
Foto: Ilustracija

Na području opštine Gradiška živi 1700 Roma, a djeca romske nacionalnosti redovno pohađaju osnovnu i srednju školu. Nekoliko Roma se školuje i na visokoškolskim ustanovama.

„Sva djeca romske nacionalnosti redovno pohađaju  kako osnovnu  tako i srednju školu i dobri su učenici.  Od 2000- te godine imamo i nekoliko studenata, ali i oniih koji su završili državne fakultete“, rekao je Aleksandar Mašić, predsjednik Saveza Roma Republike Srpske.

On je naglasio da sva djeca romske nacionalne manjine od prvog do devetog razreda osnovne škole dobijaju besplatne udžbenike svake godine, dok djeca koja pohađaju srednju školu nemaju obezbijeđene stipendije, ali imaju  plaćeno 70 odsto mjesečne karte za prevoz. Sredstva za potrebe pohađanja nastave romske djece, obezbjeđuje opština Gradiška.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević je najavio da će vjerovatno od iduće godine u Gradišci, gdje je procentualno veliki broj romske populacije, biti sistemski uveden, na fakultativnoj osnovi romski jezik. Inače, u ovom gradu u jednoj školi postoji nastava romskog jezika, ali kao rezultat donatorskog projekta u smislu dodatne školske aktivnosti. Osnovni problem za sistemsko rješenje je nedostatak profesora romskog jezika koji bi imali dobra jezička, pa i pedagoška znanja.

Aleksandar Mašić

„Mi smo se potrudili da  ispoštujemo u proteklom periodu zahtjev romske populacije da se u Osnovnoj školi Sveti Sava u Dubravama kod Gradiške nastavi sa organizovanjem nastave romskog jezika. Međutim tu ima izvjesnih problema, jer nemaju adekvatnog predavača. Nastavu izvodi lice koje zna romski jezik, ali nije pedagoške struke i nema visoko obrazovanje”, kazao je ministar Malešević.

On je istakao da je razgovarao sa predsjednikom Saveza Roma Republike Srpske, Aleksandrom Mašićem o tome da Ministarstvo prosvjete i kulture finansira dodatnu edukaciju jednog fakultetski obrazovanog Roma sa znanjem romskog jezika, kojih ima u RS i koji bi otišao na doškolovanje na Odsjek za Romski jezik na Univerzitetu u Novom Sadu.

”Tako bismo imali stručno lice koje bi predavalo romski jezik. Mi moramo najprije dati pomoć jednom od Roma, a vidjećemo sa predstavnicima Roma da li u još nekim sredinama, kao što su Bijeljina, Prijedor, Derventa postoje lica koja su zainteresovana da ih uputimo na doškolovavanje i da onda stručno lice izvodi nastavu romskog jezika”, rekao je ministar Malešević za RTRS.

On je istakao da kada su u pitanju jezici nacionalnih manjina, da su zakonom omogućili da nacionalne manjine mogu učiti svoje jezike, i to ne samo izvan redovne nastave kao dopunski program, sekcije ili slično, već i da mogu da imaju određene časove u toku sedmice.

“Na taj način im pomažemo da njihov jezik opstaje, da izučavaju svoj jezik, kulturu, umjetnost, muziku i slično”, rekao je ministar Malešević.

Predsjednik Saveza Roma Republike Srpske Aleksandar Mašić kaže da u Osnovnoj školi Sveti Sava u Dubravama kod Gradiške, djeca romske nacionalnosti, ali i drugih naroda, još od 2013. godine uče romski jezik na kao dodatnu nastavu. Prema njegovim riječima, to je jedina škola u Republici Srpskoj, a vjerovatno i u BiH, u kojoj se uči romski jezik.

„U ovoj školskoj godini očekujemo podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koju nam je obećao ministar Dane Malešević. Ove godine veliko je intresovanje djece za učenjem romskog jezika, a prošle školske godine nastavu romskog jezika pohađalo je 28 učenika. Zahvaljujući podršci raznih donatora omogućeno je svim zainteresivanim osnovcima na području opštine Gradiška da uče romski jezik u redovnom obrazovnom sistemu“, naglašava Mašić i ističe da romski jezik izumire ne samo u BiH, već i zemljama jugoistočne Evrope.

“Zato nas raduje što smo mi u Gradišci jedna od rijetkih škola, koja u redovnom obrazovnom sistemu ima i nastavu romskog jezika, koja se izvodi kao dopunska nastava jednom sedmično. Ove godine resorno ministarstvo na čelu s ministrom Danetom Maleševićem omogućiće da se i dalje nastavi izučavati romski jezik, putem projekta koji će finansirati ovo ministarstvo“, navodi Aleksandar Mašić za Udar.

OŠ Sveti Sava, Gradiška

Rajna Soldat, direktorica Osnovne škole Sveti Sava u Dubravama kod Gradiške, kaže da je ovo multunacionalna škola, koju osim  djece konstitutitvnih naroda, pohađaju i djeca pripadnika nacinalnih manjina, uglavnom Roma.

Od sedam osnovnih škola koje gravitiraju  području opštine Gradiška, mi smo škola sa najviše učenika romske nacionalnosti, jer našu školu pohađa dvadesetdvoje je romske djece“, rekla je Soldat i didala da je u ovoj školi ranijih godina izvođena nastva na romskom jeziku, a očekuje da će to biti nastavljeno i ove godine uz podršku resornog ministarstva.

„Nadamo se da ćemo ponovo organizovati školu romskog jezika u našoj školi, jer imamo i obećanje i dobru volju Ministarstva prosvjete i kulture, konkretno ministra Maleševića da se pomogne Romima u smislu da se bave izučavanjem vlastitog jezika, istakla je Rajna Soldat u izjavi za RTRS i Romski portal Udar.

Mi kao škola, dodala je ona, otvoreni smo za svaku vrstu pomaka koji bi doprinijeli da učenici naše škole dobiju što veće znanje, te da da usvoje određene stvari koje nemaju priliku na drugim jezicima.

Pored dobre volje koja je neupitna i ranijeg iskustva, Soldat još uvijek ne zna da li će izvođenje nastave romskog jezika početi tokom ove školske godine, jer to, kako kaže, ne zavisi od njih, već od sredstava koja bi se eventualno dobila od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

„Mi smo kao škola i ja konkretno kao direktor uključeni u Opštinski razvojni plan pod nazivom Romakted, gdje ćemo svakako ta svoja iskustva koje smo imali u ranijem periodu ugraditi u taj plan i pokušati i sa njima da obezbijedimo određene mogućnosti za izučavanje romskog jezika u školi”, ističe Soldat.

Ona je izrazila nadu da će se ubrzo doći do zaključaka i zajedničkih stavova te da će i učenici Romi imati priliku da  izučavaju svoj jezik.

Romi, kao i svi ostali učenici, redovno pohađaju i vannastavne aktivnosti – sekcije, sportska takmičenja, razne manifestacije i tako dalje. Znači učenici su zaista dobri, a imamo dobru saradnju i sa roditeljima što je jako pozitivno. Nakon završetka osnovne škole, naši učenici se uglavnom školuju u školama u Gradišci. Imali smo primjer i učenika naše škole koji je bio učenik generacije u srednjoj školi, koji sada studira i bavi se društvenim radom. Konkretno, u našoj školi on vodi folklornu sekciju“, rekla je Soldat.

Ona je naglasila da je fakultativno učenje romskog jezika u školi izuzetno važno za očuvanje kulture Roma, navevši kako Romi slabo govore i poznaju svoj jezik, što je prema njenim riječima, jedna gorka istina i nešto što nije na ponos našem društvu.

“Njihova kultura, njihov jezik, njihov identitet se stiče samo kroz poznavanje vlastitog jezika. Izučavanje romskog jezika u našoj školi bilo je na dobrovoljnoj osnovi, i osim Roma, bila su zainteresovana čak i neka djeca koja nisu pripadnici romske manjine”, poručila je Soldat.

(portal-udar.net)