Grafiti mogu biti moćan medij, ali i sredstvo za širenje govora mržnje

1398
Foto: Mreza "Promovisi Pozitivno"

Policija Brčko Distrikta u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama i volonterima, nedavno je sprovela  kampanju “Uklanjanje grafita – za ljepše Brčko” na Trgu mladih u Brčkom.

Cilj aktivnosti je bio informisati građane o sprovedbi akcije uklanjana grafita sa javnih površina, kao i podjela promotivnog i informatinog materijala.

Akcija je sprovedena u okviru Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa SAD-a ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program) a kampanja “Uklanjanja grafita“ sprovedena je  u sedam gradova Bosne i Hercegovine u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova i lokalnim vlastima.

“Ispisivanje uvredljivih grafita predstavlja ogroman problem i nastavljanje prakse širenja netolerancije i govora mržnje”, rekla je za naš portal saopštava Branka Đukić, volonter.

Grafiti u današnjem društvu predstavljaju moćan medij putem kojeg se stavovi kao i poruke mogu proširiti i biti vidljivi svim stanovnicima, a uvrijedljivi sadržaji, poruke mržnje koje se šire putem istih predstavljaju ogroman problem i zastoj u borbi protiv iskorjenja govora mržnje.

“Ova aktivnost će se provoditi kroz različite prezentacije, te razgovore sa građanima i podjelu promotivnog materijala, koji će sadržavati osnovne informacije o tome da je pisanje grafita protivzakonito, posebno kada isti po svom značenju izazivaju vrijeđanje i netrpeljivost prema drugim društvenim grupama”, navode iz Policije BD.

Kao jedan od rezultata kampanje ustanovljeno je da većina građana nije posjedovala znanje o načinima prijave i kome zapravo mogu prijaviti huligane koji uništavaju javnu imovinu ispisivanjem (uvrijedljivih) grafita.

U dogovoru sa nevladinim organizacijama mobilizirajući njihove volontere Policija Brčko distrikta će u narednom periodu sprovesti mapiranje grafita koji se nalaze u gradu, te zajedničkim snagama raditi na uklanjanju grafita, te u procesu uljepšavajući naš grad kao i doprinoseći smanjenju širenja poruka koje pozivaju na mržnju.

(portal-udar.net)