„Heroji svakodnevnice“ u borbi protiv nepismenosti

Kampanja „Heroji svakodnevnice“ održana u Kaknju realizovana je u partnerstvu sa GIZ- Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju, osnovnom školom „Hamdija Kreševljaković“ i Asocijacijom LEDA u saradnji sa Caritasom

2419

U Kaknju je održana kampanja pod nazivom „Heroji svakodnevnice“, čime je obilježen Međunarodni dan pismenosti.

Ovom kamapanjom se skrenula pažnja na stanje pismenosti u BiH. Prema statističkim podacima, država smo koja je najmanje pismena u poređenju sa susjednim državama, Srbijom i Hrvatskom.

Cilj današnje kampanje jeste upoznati javnost sa važnosti obrazovanja odraslih ali i pokušaj da utičemo na nadležne institutucije. Ako uzmemo u obzir da je po posljednim statističkim podacima u BiH 90 hiljada nepismenih, starijih od 10 godina, to je otprilike 2,8 procenata stanovištva. Ako znamo da taj procenat u Srbiji iznosi 1,9 u Hrvatskoj 0,8 procenata,  vidjet ćemo da su to ustvari poražavajući podaci -rekla je Nedžma Buza, direktorica osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“.

Postavljenim informativnim pultom na platou ispred pošte sa promotivnim materijalom, učesnici ovog projekta pozivali su prolaznike da se informišu i podrže ovu kampanju. Osim toga, za djecu su bile organizovne i zabavne radionice.

Važnost ovog projekta se ogleda i u rušenju predrasuda koje se jako istiću u bh društvo, što i sam naziv kampanje govori.

Mi ovakvim promocijama pokušavamo razbiti predrasude koje žive kada je u pitanju obrazovanje odraslih. Više od 50 procenata naših kandidata jesu pripadnici romske populacije. Dakle, i organizacija ali i mi kroz školu se zaista borimo na sve načine da se iznađu sredstva, pronađu donatori koji će finansirati obrazovanje odraslih, ali i ostalih, osobito romske populacije. Najveći je broj žena koje nisu uspjele okončati svoje školovanje iz raznih razloga – istakla je Nedžma Buza, direktorica osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“.

Arnesa Delić, medijatorka iz Asocijacije za razvoj LEDA, posebno je istakla uključenost romske djece i njihovu želju za napredovanjem.

Moj zadatak da održim radionicu sa djecom, da na zabavan način obilježimo ovaj dan. Ovdje je riječ i o inkluziji jer nisu prisutna samo romska djeca. Danas želimo da na naš način rušimo predrasude i pošaljemo poruku javnosti da je obrazovanje dostupno za sve – rekla je Arnesa Delić medijatorka iz Asocijacije za razvoj LEDA.

Ova kampanja pored Kaknja održana je i u Sarajevu, Zenici i Banja Luci. Vodeći se rezultatima ove kampanje od prethodnih godina, može se zaključiti da je povećan broj partnera, državnih institucija, ali i broja polaznika koji žele dovršiti osnovno obrazovanje, što jasno ukazuju da postoji potreba za unapređenjem ove obrazovne oblasti.

Kampanja „Heroji svakodnevnice“ održana u Kaknju realizovana je u partnerstvu sa GIZ- Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju, osnovnom školom „Hamdija Kreševljaković“ i Asocijacijom LEDA u saradnji sa Caritasom.

(portal-udar.net)