Hoće li Romi ostati u drugom redu za vakcinaciju u BiH?

Ipak ostaje dilema da li će u praksi zaista Romi imati jednak tretman kao i ostali građani, te da li će i među njima svijest o važnosti vakcinacije biti na dovoljno visokom nivou

874
Foto: Ilustracija

Bosni i Hercegovini još uvijek nije počela vakcinacija stanovništva protiv virusa COVID-19, po čemu kasnimo za većim dijelom svijeta.

Poznato je da su Romi među najugroženijim stanovništvom, pa se postavlja pitanje kada će oni biti vakcinisani.

S obzirom na to da dosta Roma nema zdravstvenu zaštitu, ali i na nešto nižu svijest o važnosti vakcinisanja među ovom populacijom, postoji strah da će Romi biti „u drugom redu“ građana koji će primiti vakcinu. Iz nadležnih institucija uvjeravaju da neće biti razlike među građanima, uključujući Rome, kada je riječ o primanju vakcina.

Naglašavaju da će vakcine biti besplatne, te da ni posjedovanje zdravstvene knjižice neće biti uslov.

„Cjepivo će biti besplatno za sve stanovnike Federacije BiH, neovisno o tome da li su zdravstveni osiguranici ili ne“, kazali su za Udar iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Ipak ostaje dilema da li će u praksi zaista Romi imati jednak tretman kao i ostali građani, te da li će i među njima svijest o važnosti vakcinacije biti na dovoljno visokom nivou.I

Inače utrka vlada u razvoju i nabavci vakcina koje će spriječiti širenje korona virusa postala je glavni društveni i ekonomski izazov u cijelom svijetu. Sigurne vakcine protiv virusa COVID-19 pružit će učinkovitu prevenciju i zaštitu pojedinaca i zajednica kao što su radnici na prvim linijama, uključujući zdravstvene radnike, ali i određene grupe stanovništva koje su veoma osjetljive kad je u pitanju ovaj virus, a sve zbog loših uslova u kojima žive.

U isto vrijeme, ograničavanje širenja virusa pridonijet će smanjenju socijalnog i ekonomskog utjecaja pandemije, koja je najviše utjecala na najugroženije, podsjetila je Evropska alijansa za javno zdravstvo.

Kao dio odgovora na pandemiju, „Ranjive socioekonomske grupe i ostale grupe s povećanim rizikom“ identifikovane su kao „moguće prioritetne grupe“ zajedno s radnicima na prvim linijama u okviru EU Strategije za vakcine koju je Evropska komisija predstavila u junu prošle godine.

Ostaje da se vidi da li će ove ranjive grupe imati prednost pri vakcinaciji i u BiH.      Ova politička pažnja može se smatrati pozitivnim korakom prema pravednosti vakcinacije; međutim, manja dostupnost vakcina u državama članicama EU tjera kreatore nacionalnih politika na donošenje odluka koje nisu uvijek pravedne.

(portal-udar.net)