Humanizacija društva i podrška djeci iz ranjivih kategorija kroz hraniteljske porodice

Različite kategorije djece svrstavaju se u djecu u riziku čime se odvajaju od roditelja i borave u hraniteljskim porodicama koje im pružaju ugodan život i sigurnu atmosferu

787
Foto: Udar

Predstavnici organizacije SOS Dječija sela BiH u saradnji sa Federalnim Ministarstvom za rad i socijalnu politiku danas su održali konferenciju na kojoj su prezentovali rezultate edukacije profesionalaca u oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH u okviru projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“.

Edukacija je provedena prema modelu koji pruža standardizovan, konzistentan i struktuiran okvir za procjenu i odabir hranitelja na osnovu kompetencija, te podršku hraniteljima tokom pružanja usluga hraniteljstva, kao i podršku tokom njihovog kontinuiranog profesionalnog razvoja.

– U protekle tri godine smo ozbiljno radili na edukaciji profesionalaca u oblasti socijalne zaštite. Edukacija za hraniteljstvo je jedna od stavki koja je uvedena u Zakon o hraniteljstvu FBiH i koja obavezuje da porodice moraju proći edukaciju kako bi postale hraniteljske. Prva edukacija polaznika sa edukacijom je završila 2017. godine, a druga na današnji dan – istakla je Mirsada Poturković iz Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo.

Foto: Udar

Različite kategorije djece svrstavaju se u djecu u riziku čime se odvajaju od roditelja i borave u hraniteljskim porodicama koje im pružaju ugodan život i sigurnu atmosferu. Mirsada Poturković iz Centra za socijalni rad, istakla je da je sve veći broj romske djece koja su rasporođena u porodice na zbrinjavanje, ali činjenica je i da se romske porodice javljaju, jer su zainteresovane da postanu hraniteljske porodice.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača rekao je da nekoliko stotina djece u FBiH treba smjestiti u hraniteljske porodice, ali da ohrabruje činjenica da je sve veći broj porodica koje žele postati hranitelji.

Foto: Udar

– Na posljednjoj edukaciji smo uspjeli edukovati 39 hranitelja po pride metodu i 5 po master metodu. Principi hraniteljstva su oni koji humanizuju društvo, odnose među ljudima i zadovoljstvo je što se sve veći broj porodica javlja da uđu u ovaj proces kako bi se djeci iz ranjivih kategorija osigurali odgoj i zaštita – istakao je ministar Drljača.

Nevenka Kapetanović iz Udruge za razvoj hraniteljstva, zaštitu djece i obitelji „Suncokret“ iz Kiseljaka je već sedam godina hranitelj i do sada je skrbila tri bebe i jednog dječaka od 12 godina, a pored toga ima i dva biološka sina.

Foto: Udar

– Sasvim slučajno sam ušla u ovu priču, radila sam 12 godina u vrtiću i jedna djevojčica je neplanirano došla pod moju skrb. Nakon što je djevojčica napustila moju porodicu, završila sam obuku o hraniteljstvu i dobila jednu bebu koja je bila u riziku da preživi. Koliko mi dajemo toj djeci, još više dobijamo – ljubav, emocije, pažnju – poručila je Nevenka.

Naredni koraci u implementaciji projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“ usmjereni su na nastavak pružanja podrške u jačanju kapaciteta profesionalaca centara za socijalni rad u primjeni metodologije vođenja slučaja, te unapređenje stručne podrške hraniteljskim porodicama.

(portal-udar.net)