ILO i UNICEF: Koronavirus može prisiliti dodatne milione djece na dječiji rad

Prema izvještaju “COVID-19 i dječiji rad „Vrijeme krize, vrijeme djelovanja”, dječiji rad smanjio se za 94 miliona od 2000. godine, ali taj napredak je sada pod prijetnjom, saopćeno je

864
Foto: ilo.org

Milioni djece su pod rizikom da budu primorani na rad kao rezultat krize izazvane pandemijom COVID-19, koja bi mogla dovesti do prvog povećanja radne eksploatacije djece nakon 20 godina napretka, navodi se u novom izvještaju Međunarodne organizacije rada (ILO) i UNICEF-a.

Prema izvještaju “COVID-19 i dječiji rad „Vrijeme krize, vrijeme djelovanja”, dječiji rad smanjio se za 94 miliona od 2000. godine, ali taj napredak je sada pod prijetnjom, saopćeno je.

Djeca koja su već izložena dječijem radu možda rade duže ili pod lošijim uvjetima, navodi se u izvještaju.

Većina njih može biti prisiljena na najgore oblike rada, što značajno šteti njihovom zdravlju i sigurnosti.

Dok pandemija pustoši porodične prihode, bez podrške mnogi bi mogli pribjeći dječijem radu – rekao je generalni direktor ILO-a, Guy Ryder.

Prema izvještaju, COVID-19 bi mogao rezultirati porastom siromaštva, a samim tim i porastom dječijeg rada, jer domaćinstva koriste sva raspoloživa sredstva za opstanak.

U vrijeme krize dječiji rad postaje mehanizam suočavanja za mnoge porodice – rekla je izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore.

Sve je više dokaza da se dječiji rad omasovljuje kako se škole zatvaraju za vrijeme pandemije.

Privremena zatvaranja škola trenutno pogađaju više od milijardu učenika u više od 130 zemalja.

Čak i kada nastava ponovo krene, neki roditelji više ne mogu priuštiti da pošalju djecu u školu, navodi se u saopćenju.

Kao rezultat toga, više djece bi moglo biti primorano na eksploatacijske i opasne poslove.

Rodne nejednakosti mogu postati sve veće, a djevojčice su posebno pogođene eksploatacijom u poljoprivredi i domaćem radu – navedeno je u izvještaju.

U ovom izvještaju predlaže se niz mjera za suzbijanje prijetnji povećanim dječijim radom, uključujući sveobuhvatniju socijalnu zaštitu, lakši pristup kreditima siromašnim domaćinstvima, podsticanje dostojnog rada za odrasle, mjere za povratak djece u školu, uključujući oslobađanje od plaćanja školarine i više sredstava za inspekcije rada i provođenje zakona.

(FENA)