Ima li napretka u inkluziji Roma u Bosni i Hercegovini?

1410
Foto: portal-udar.net

Europska komisija u BiH je u junu 2015. godine održala Seminar o inkluziji Roma, gdje je doneseno 29 operativnih zaključaka u oblasti registracije građana, obrazovanja, stanovanja,  strukovnog obrazovanja i zapošljavanja, kao i pitanje socijalne i zdravstvene zaštite. Prije nekoliko dana, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini i Misija OSCE-a u BiH, organizirali su sastanak, na kojem su razmatrali njihovu dosadašnju ralizaciju.

Pomenuti zaključci su rezultat terenskog rada romskog nevladinog sektora, nastalog na osnovu izraženih potreba za poboljšanje života još 2011. godine.

Cilj sastanka, koji je okupio predstavnika vlasti sa svih nivoa, međunarodnih organizacija, te predstavnika Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, bio je da ocijeni napredak u vezi s implementacijom dogovorenih operativnih zaključaka iz 2015. godine i omogući diskusiju o konkretnim mjerama u svrhu poboljšanja društvene inkluzije romske populacije.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH najavilo je sastanak o inkluziji Roma koji će biti održan 26. septembra u organizaciji Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini, na kojem će biti razmatran ostvareni napredak Bosne i Hercegovine u vezi nastavka procesa inkluzije Roma i aktivnostima koje su realizirale bosanskohercegovačke institucije u periodu od 2015. do 2017. godine.

(portal-udar.net)