Implementacija druge faze “Romacted-a” u naredne 4 godine

Za implementaciju programa u našoj zemlji određena je organizacija “Euro Rom” iz Tuzle, dok će Nedžad Jusić imati ulogu kontakt tačke

796
Predstavnici deset općina u BiH, potpisivanje memoranduma - ROMACTED (Foto: Udar arhiva)

Na 71. sjednici, Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine primilo je k znanju Informaciju u kojoj je sadržan hronološki pregled aktivnosti i status provedbe presude u predmetu “Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine”, čiji je podnositelj Dervo Sejdić.

Članovi Vijeća primili su k znanju i Informaciju o početku realizacije Programa „Romacted II“ 2021.- 2024. u Bosni i Hercegovini.

Podnositelj Informacije, Nedžad Jusić, kazao je da će druga faza “Romacteda”, programa koji finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope, biti implementirana u naredne četiri godine, te da se odnosi na zemlje zapadnog Balkana i Tursku.

Kako je Jusić obrazložio, predviđeno je da nadležni timovi za podršku budu sastavljeni od organizacija za podršku, tematskih konsultanata i fasilitatora, te da u svakoj zemlji-korisniku organizacija za podršku bude odgovorna za implementaciju ovog programa.

Za implementaciju programa u našoj zemlji određena je organizacija “Euro Rom” iz Tuzle, dok će Nedžad Jusić imati ulogu kontakt tačke.

K znanju su primljeni i Izvještaj sa trećeg sastanka Koordinacionog odbora za nacionalne manjine, čiji je izvjestitelj Dragan Marković; Odgovor Općine Ilidža u vezi s pokušajem uklanjanja romskog naselja u ovoj općini; Prijedlog dopisa za nadležne organe vlasti u vezi s osiguravanjem finansiranja udruženja nacionalnih manjina u BiH; Informacija o statusu zahtjeva za informacijom upućenom Odboru za Rome, a u vezi s izlaznošću Roma na lokalne izbore te Informacija o tehničkoj opremljenosti Vijeća nacionalnih manjina BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

(Portal Udar)