Inicijativa CPCD-a uvrštena u Strategiju razvoja FBiH 2021 – 2027

541
Foto FENA/CPCD

Poticanje i stimulisanje projekata podizanja svijesti o zaštiti okoliša od civilnog društva i privrednih subjekata kao i organizacija kampanja i stimulisanje debate o politikama u ovoj oblasti, te modernizacija nastavnih planova i programa osnovnih i srednjih škola u skladu sa programom Eko škole koji provodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uvršteni su nedavno u usvojenu Strategiju razvoja Federacije BiH 2021 – 2027.

Savjetnica za zaštitu okoliša na projektu “Misli o prirodi!” Sabina Jukan je kroz tematsku grupu “Okoliš, komunalna infrastruktura i upravljanje prirodnim resursima” započela doprinos izradi Strategije razvoja FBiH 2021 – 2017.

–  Radeći na pripremi različitih alata za podršku školama u oblasti zaštite okoliša uvidjela sam da je u cilju podizanja svijesti o zaštiti okoliša i razvoja zelenih vještina potrebno modernizirati nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola. Mi smo taj proces utvrdili u skladu s prethodno definiranim programom Eko škole, kako bi se kontinuirano provodile aktivnosti vezane za zaštitu okoliša koje bi bile inkorporirane u sve segmente odgojno obrazovnog rada škola. Vlada FBiH prepoznala je da se kroz program Eko škola mogu unaprijediti planovi u školama, te je uvrstila to u Strategiju – kazala je Jukan.

Uvrštavanje navedenih prijedloga veliki je korak ne samo za rješavanje pitanja zaštite okoliša, već i civilno društvo u cjelini.

Ovaj uspjeh podstrek je za CPCD, ali i cjelokupno civilno društvo u BiH. On predstavlja dokaz da aktivna participacija građana i građanki, stručnjaka/inja i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka ima efekta i može rezultirati unapređenjem strategija i drugih dokumenata od značaja koji kroje našu budućnost – poručila je direktorica Centra za promociju civilnog društva Aida Daguda.

Eko škole jedan su od nekoliko segmenata trogodišnjeg projekta “Misli o prirodi!” koji provodi Centar za promociju civilnog društva, uz finansijsku podršku Švedske.

U okviru programa Eko škole ostvarena je saradnja sa 36 osnovnih i srednjih škola iz 29 lokalnih zajednica iz BiH kojima su ponuđeni resursi – znanje kroz učešće na konferencijama, edukacijama i drugim projektnim aktivnostima, kao i materijalni resursi za unapređenje rada na zaštiti okoliša. Odabrane škole trenutno su u fazi pripreme za implementaciju Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH, nakon čega će biti i službeno akreditovane kao Eko škole.

Osnovni cilj Certificiranog mehanizma Eko škola u BiH je uključiti očuvanje okoliša na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, putem implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika i uposlenika škole, ali i šire društvene zajednice, a što je od sada dio i službene Strategije razvoja FBiH, saopćeno je iz CPCD-a.

(FENA)