Inkluzija djece oštećenog sluha nije zaživjela u praksi

674

Javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, koju pohađa 22 učenika, prihvata sve različitosti djece koja zbog oštećenog sluha ili problema sa govorom žive u tišini.

Defektolozi i nastavnici Centra, predvođeni direktoricom Amrom Imširagić, ulažu velike napore kako bi pomoću različitih metoda ublažavanja ili korigovanja poteškoća, odgovorili svim izazovima.

Imširagić je u razgovoru za Fenu kazala da se u Centru bave obrazovanjem i rehabilitacijom djece oštećenog sluha u koju ubrajaju gluhe i nagluhe, te da u prvi plan stavljaju djecu i njihove roditelje.

Naglasila je da u Centru imaju predškolsko odjeljenje, zatim odjeljenje razredne nastave od prvog do četvrtog razreda te odjeljenje predmetne nastave od petog do devetog razreda.

Pored obrazovanja, dodala je, veliku pažnju posvećuju i rehabilitaciji učenika, te svaki učenik dolazi na tretman svaki dan u trajanju od 20 minuta, gdje sa stručnom osobom radi na poboljšanju sluha i govora.

Imširagić je naglasila da su od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dobili odobrenje za realizaciju programa Posebnog edukacijsko-rehabilitacijskog postupka (PERP) namijenjenog djeci u inkluzivnom procesu koja nemaju pomoć defektologa, a pripadaju skupini oštećenog sluha.

Naši stručnjaci, koji su doktori nauka i univerzitetski profesori, u okviru PERP-a pomažu gluhoj i nagluhoj djeci iz redovnih škola pri učenju – kazala je.

Imširagić je istakla da rehabilitator vrši opservaciju svakog od tih učenika, jer svako dijete oštećenog sluha je priča za sebe.

Nakon završene opservacije, djeci daju tačan termin koliko puta treba da dođe na rehabilitaciju slušanja i govora. Pored toga, imamo i tretman senzore integracije koji djeca zaista vole – kazala je Imširagić.

Govoreći o inkluzivnom obrazovanju u TK, Imširagić je kazala da se aktivno bavila naučno-istraživačkim radom o toj temi te je izrazila nezadovoljstvo stanjem.

Inkluzija je samo slovo na papiru. Dijete oštećenog sluha, nakon što završi osnovno obrazovanje u Centru, odlazi u redovne škole gdje nema uposlenih defektologa i asistenta u nastavi. Takva djeca su prinuđena da se brinu sama za sebe – naglasila je.

Imširagić je također problematizirala udžbenike za djecu oštećenog sluha, što smatra krucijalnim pitanjem, jer ta djeca usvajaju znanja na drugačiji način, kroz znakovni jezik, očitavanjem govora sa lica i usana te jednoručnom i dvoručnom abecedom, ali da u redovnoj nastavi profesori nisu educirani o tome.

Istakla je da imaju i pedagoške standarde u TK gdje redovne osnovne škole moraju imati tri učenika oštećenog sluha da bi dobili pomoć defektologa.

To nije humana inkluzija po mjeri djece oštećenog sluha – naglasila je Imširagić te dodala da društvo u BiH ne prihvata različitosti i da svi trebaju raditi na rušenju predrasuda prema djeci sa poteškoćama u razvoju.

Također je naglasila da je Centar naučna baza Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli te da u njega dolaze studenti koji vrše metodičku praksu i izvode časove.

Defektolog – surdoaudiolog Jasmina Jovanović-Mešković, koja vodi PERP, istakla je da u okviru tog projekta, učenici iz redovnih škola dolaze u Centar na rehabilitaciju, jer imaju probleme sa sluhom.

Inkluzivni timovi iz redovitih škola detektuju probleme i utvrde tačan program rada prema kojoj će djeca dolaziti u naš Centar, nakon čega im mi pružamo podršku u rehabilitaciji slušanja i govora, jer redovite škole nemaju kabinete za tu podršku – pojasnila je.

Jovanović-Mešković je istakla da Centar pruža podršku i učenicima koji ne mogu usvojiti nastavni plan i program redovitih škola iz predmeta koje pohađaju te da i u tom segmentu na raspolaganju imaju pomoć njihovih stručnjaka.

Defektolog – surdoaudiolog Emina Numanović Senyuz zadužena za program senzorne integracije, kazala je da je to dio posebnih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka koji se provode u Centru u okviru redovnog nastavnog plana i programa za djecu oštećenog sluha, ali i za djecu sa kombinovanim smetnjama težeg stepena.

Sva djeca iz Centra su prošla procjenu senzorne integracije, koji se sastoji iz ‘base line’. To je snimak djeteta u igri od 45 minuta kako bi analizirali ponašanje djece. Uz dodatne razgovore s roditeljima, pravimo procjenu i utvrdimo da li kod djeteta postoje poteškoće u senzornoj integraciji ili ne – istakla je.

Ukoliko smetnje postoje, dodala je Numanović-Senyuz, započinju sa tretmanom.

Naglasila je da se rad uvijek odvija kroz igru, budući da je i kabinet opremljen kao igraona, s ciljem da djeca i ne osjete da se na njima vrše određene korekcije.

Djeca nam vrlo rado dolaze, sami određuju aktivnosti koje žele, a mi ih usmjeravamo u cilju ublažavanja ili korigovnja poteškoća koje postoje – pojasnila je.

Centar obrazuje, odgaja i provodi rehabilitaciju učenika s oštećenjima sluha i govora, sa ugrađenim kohlearnim implantatom, te sa kombinovanim smetnjama uz upotrebu savremenih metoda rada i elektroakustičke opreme s područja Tuzlanskog kantona.

Pored nastave i rehabilitacije, djeca učestvuju u velikom broju sekcija, kao što je pantomima, ručni radovi, ritmička, recitatorska, dramska, likovna, sportska i mnoge druge sekcije.

(FENA)