Institucije i organizacije zajedno u borbi protiv nasilja u porodici

1461
Murisa Halilović (lijevo), Elvdein Fišek, Melina Pirija. Foto: Udruženje "Budi mi prijatelj"

U Visokom je juče predstavljen projekt „”Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“ koji se realizira kao dio regionalnog projekta projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Projekt na terenu realizira Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle u partnerstvu sa Udruženjem “Romska djevojka-Romani ćej” iz Prnjavora  i Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ iz Visokog.

Projekat ima za cilj odgovoriti potrebama žena koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju, muškarce i mladiće te, institucije vlasti na lokalnom nivou. Od institucija, glavni partneri na lokalnom nivou su policijske stanice i Centri za socijalni rad.

Jučer su tim povodom upriličene press konferencije u svim gradovima u kojima se realizira projekt, a mi smo zabilježili istu u Visokom.

Murisa Halilović, predsjednica udruženja Omladinska romska  inicijativa “Budi mi prijatelj”, u razgovoru sa nama navela je da je cilj projekta pružanje podrške ženama koje su bile žrtve nasilja, diskriminacije, ali ne isključivo Romkinjama. Također, projektom će biti obuhvaćeni i mladići i muškarci iz ranjivi kategorija, koji su se susretali sa sličnim problemima.

“U saradnji sa institucijama želimo raditi na poboljšanju pružanja usluga za žene i djevojke iz manjinskih zajednica i ugroženih skupina. Također za cilj imamo promovisanje dobrih praksi i metoda u sprečavanju nasilja. Sve to ćemo realizirati kroz rad sa ženama, ali i sa mladima odnosno mladićima i muškarcima”, rekla je Halilović.

Melina Pirija, facilitatorka projekta je posebno istakla značaj saradnje sa lokalnim institucijama u borbi protiv nasilja i diskriminacije, te se posebno zahvalila Policijskoj stanici Visoko i Centru za socijalni rad Visoko koji će aktivno sudjelovati u projektu.

Elvedin Fišek, komandir PU Visoko je istakao da im je zadovoljstvo biti partner na projektu, s obzirom na to da su podržavali Udruženje i u drugim projekatima.

“U pogledu nasilja u porodici koji se dešava ne samo u romskoj populaciji, nego i u populaciji na području čitave općine Visoko, želim da naglasim da je pretpostavka da je veliki broj neprijavljenih događaja koji ne prolaze kroz proceduru koju provodi policijska stanica, ili centar za socijalni rad. Isto tako evidentan je problem kod slučajeva gdje dođe do prijave ovakvih slučajeva i da žrtve nasilja vrlo često u toku krivičnog postupka odustaju od daljeg procesuiranja. Između ostalog, cilj ovog projekta je da se osnaže svi oni koji su pogođeni ovom problematikom da budu dosljedni u istrajavanju na svojim pravima i da ta svoja prava iskoriste“, poručio je Fišek.

(portal-udar.net)