IZ REGIONA: BORBA ZA OČUVANJE ROMSKOG IDENTITETA UZ POMOĆ EDUKACIJE

1450

Romska organizacija mladih Koračajte sa nama – Phiren Amenca iz Crne Gore organizovala je u Podgorici ljetnju školu pod nazivom „Koliko znaš o Romima“. Učesnici ljetnje škole su bili studenati i srednjoškolaci iz romske zajednice.

Cilj ljetnje škole bio je da mladi srednjoškolci i studenti nauče više o svom identitetu i ohrabre se da nastave školovanje u oblasti izučavanja romskog jezika i književnosti i time se osposobi kadar za predavanje romskog jezika u školskoj nastavi. Također, da nauče osnovne pojmove romskog jezika koje koriste u svakodnevnoj komunikaciji.

„Nisam imao mogućnost da učim na svom maternjem jeziku u školi i to je razlog zbog čega ne znam romski jezik. Iako sam Rom nisam ovoliko znao o svom jeziku, kulturi i istoriji, ali zahvaljujući ljetnjem kampu koji je organizovan ja sam naučio i više nego sto sam mislio da znam. Radujem se što sam bio dio grupe koja je među prvima iz romske zajednice pokrenula inicijative za očuvanje romskog identiteta. Siguran sam da ću i dalje nastaviti da se edukujem kada je u pitanju romski identitet kome pripadam i smatram da ovakvi seminari i časovi za romski jezik, kulturu i istoriju doprinose jačanju romskog identiteta“ – rekao je jedan od učesnika ove ljetne škole.

Škola je organozovana u okviru projekta „Ljetnji kamp za učenje o romskom identitetu“, koji je kroz program dodjele podgrantova podržan od strane organizacije Help u okviru projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, a koji je finansiran od strane Evropske unije.