Izvještaj: Kontinuirana diskriminacija Roma u Hrvatskoj i Bugarskoj, slabo korištenje pravnih lijekova

611

Romska zajednica u Hrvatskoj i Bugarskoj i dalje doživljava kontinuiranu diskriminaciju unatoč raznim vladinim strategijama kako bi se osigurala njihova socijalna integracija, proizlazi iz izvješća Minority Rights Group Europe (MRGE).

Istraživanje pokazuje da su segregacija u obrazovanju, diferencijacija u procesima zapošljavanja, uvjetima stanovanja i općenito pristupa uslugama glavna područja diskriminacije. Romkinje su najranjivije, posebno u pristupu socijalnoj i zdravstvenoj skrbi te ostvarivanju osobnog razvoja, zbog inherentne rodne nejednakosti u tradicionalno patrijarhalnom društvu.

„I u Bugarskoj i u Hrvatskoj Romi često internaliziraju i prihvaćaju diskriminaciju kao dio njihovog života. Od najveće je važnosti da je romska zajednica svjesna svojih prava i dostupnih pravnih lijekova tako da su ti postojeći slučajevi diskriminacije adresirani na administrativna i pravosudna tijela,“ navela je Andrea Spitẚlszky, MRGE pravna savjetnica i projektna koordinatorica projekta Equality for Roma through Enhanced Legal Access (ERELA).

Predrasude, stigma i antiromizam su glavni pokretači diskriminacije s mnogo neprijavljenih slučajeva u obje zemlje zbog nepovjerenja u državne institucije, nedostatka poznavanja dostupnih pravnih lijekova i straha od posljedica.

„Svi, uključujući i medije trebaju djelovati jer antiromski osjećaji nisu prisutni samo u svim slojevima društva, već antiromizam često iskaljuju i visoko pozicionirani službenici, čelnici. Senzibilizacija nacionalnih i lokalnih donositelja odluka ključna je za borbu protiv govora mržnje protiv Roma“, dodala je Andrea Spitẚlszky.

MRGE je proveo istraživanje u suradnji sa Amalipe – Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, vodeće organizacije koja radi na ravnopravnoj integraciji Roma u bugarskom društvu, i Informativno pravnim centrom, organizaciji koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim skupinama u Hrvatskoj u ostvarivanju njihovih ljudskih prava.

Otkada su došli na područje Balkana u 13. st. Romi su izloženi kontinuiranoj diskriminaciji, isključivanju i predrasudama. Danas pripadaju u najmarginaliziraniju zajednicu u Europi i najmanje politički zastupljenu manjinu u regiji.

„Romi u Hrvatskoj imaju svoje zastupnike u hrvatskom parlamentu i mogu konsituirati vijeća nacionalnih manjina na lokalnim razinama naseljenim većim brojem Roma. Međutim, oni su nedovoljno zastupljeni u politici i općenito u donošenju odluka. Time se sprječava njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju politika što bi poboljšalo njihov položaj u društvu,“ navela je Nataša Kovačević, izvršna direktorica Informativno pravnog centra (IPC).