Jablanica i Konjic zajedno u borbi protiv eksploatacije djece u slučajevima prosjačenja

307

Jučer je u Garden Cityju u Konjicu održana druga radionica za izradu Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u općini Konjic i Jablanica.

Organizator radionice je Udruženje “Zemlja djece u BiH”, a aktivnosti su dio projekta “Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH”.

Projekat se implementira od strane World Vision BiH, u partnerstvu sa udruženjem “Zemlja djece u BiH” i Romskim informativnim centrom Kali Sara, a uz podršku Državnog sekretarijata SAD.

Ranije je i u Sarajevu održana obuka za 19 profesionalaca iz obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sektora, policije i općinske uprave sa područja općina Jajce i Vitez, sa ciljem izgradnje i unapređenja novih znanja i vještina u proaktivnoj identifikaciji djece potencijalnih žrtava trgovine ljudima i efikasne primjene Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u ovim lokalnim zajednicama.