JASNA PORUKA: U Vijeće nacionalnih manjina BD da budu izabrani stvarni predstavnici

642

Na jučer održanoj 72. sjednici  Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojen je Prijedlog rasporeda troškova Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu.

Primajući k znanju Informaciju o usvajanju kriterija za formiranje Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, čiji je podnosilac Todorka Jovanović, članovi Vijeća usvojili su zaključak kojim preporučuju Skupštini Brčko Distrikta BiH i prvom zamjeniku visokog predstavnika u BiH i supervizoru za Brčko Distrikt BiH da se, prilikom donošenja Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, vodi računa da u ovo Vijeće nacionalnih manjina budu izabrani stvarni predstavnici nacionalnih manjina, a ne, kako je rečeno, predstavnici konstitutivnih naroda u BiH.

U okviru tekućih pitanja, Vijeće je raspravljalo o načinu uključivanja u rad Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Jovanović, koja je i predsjednica Udruženja Makedonaca “Vardar“ u Brčkom, ranije je pojasnila na koji način bi to Vijeće trebalo funcionisati.

To će funkcionisati po principu Vijeća nacionalnih manjina na nivou BiH kao najvažnijeg organa za zaštitu prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini – rekla je Jovanović.

(Portal Udar)