Javni poziv iz Općine Centar nevladinim organizacijama za prijavu projekata

1543
Općina Centar Sarajevo

Općina Centar u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD, poziva sve organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar iz sljedećih prioritetnih oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo, mladi i sport.

Iznosi finansijske podrške za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranicama Općine Centar i UNDP.

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Općinu Centar se može preuzeti od 20. februara do 19. marta 2018. godine, na linku //www.centar.ba/stranica/reload , slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.orgismeta.demir@centar.ba ili lično preuzimanjem u Općini Centar Sarajevo (Mis Irbina 1) u Službi za obrazovanje, kulturu i sport, kancelarija br. 336.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 13. marta 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku tri radna dana od primanja upita.

Rok za predaju aplikacija je 19. mart 2018. godine do 15 sati.

(portal-udar.net)