JAVNI POZIV: Uskoro realizacija projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma na području grada Živinice“

1081
Živinice

Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma na području grada Živinice“, u okviru realizacije Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja, izgradnjom do dva individualna stambena objekta, ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, za ove namjene.

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, porodica ili zajedničko domaćinstvo koji ne posjeduju stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje i nalaze se u potrebi za stambenim zbrinjavanjem, pod uslovom da nisu ranije koristili pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Ukupna vrijednost projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma na području grada Živinice“ po navedenom Ugovoru iznosi 173.994 KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za realizaciju ovog projekta izdvojilo je finansijska sredstva u iznosu od 100.000 KM, Grad Živinice 70.694 KM, te finansijska sredstva donatora u iznosu od 3.300 KM.

Navedena finansijska sredstva će biti upotrijebljena za stambeno zbrinjavanje romskih porodica i izgradnju do dva stambena objekta ili broja stambenih objekata do visine raspoloživih finansijskih sredstava, u skladu sa Standardima za saniranje i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja Roma.

Prijavu za dodjelu pomoći može podnijeti nosilac romskog domaćinstva ili njen punoljetni član, a podnesene prijave će se bodovati i izraditi Rang lista korisnika pomoći na osnovu osnovnih i posebnog kriterija. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči Grada Živinice i www.gradzivinice.ba

(Portal Udar)