Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje učenika Roma iz Tuzle u 2018. godini

1387

U okviru Projekta „Podrška romskim učenicima sa područja Grada Tuzla koji redovno pohađaju srednje škole“, koji finansira Grad, a koji implementira Udruženje Roma “Euro Rom, objavljuje se Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje učenika Roma u 2018. godini koji redovno pohađaju srednje škole i imaju prebivalište na području Grada Tuzla, a nisu korisnici stipendije od drugih institucija/organizacija u Bosni i Hercegovini.

Projekt obezbjeđuje sredstva za direktnu finansijsku podršku u iznosu od 7.000,00 KM za učenike Rome koji redovno pohađaju srednje škole, a prebivalište imaju na području Grada Tuzla, a u svrhu pokrivanja troškova školskog pribora, udžbenika, užine, prijevoza u 2018. godini.

Kandidat za dobijanje finansijskih sredstava podnosi potrebnu konkursnu dokumentaciju pod tačkom II iz ovog Javnog poziva Udruženju Roma “Euro Rom”. Udruženje pregleda dokumentaciju, utvrđuje da li je potpuna i traži eventualne dopune.

Komisija za odobravanje finansijskih sredstava za romske učenike u srednjim školama u roku od 10 radnih dana po isteku roka donosi odluku o dodjeli i iznosu finansijskih sredstava za učenike romske nacionalne manjine i o tome podnosi izvještaj.

Kandidat ima pravo prigovora na prijedlog rang liste u roku od 7 dana od dana njenog objavljivanja na internet strani Udruženja www.euro-rom.org.  Povjerenstvo za odobrenje financijskih sredstava romskih učenika srednje škole zadržava pravo pozvati kandidata prije nego što se odluka napravi kako bi se dobile dodatne informacijame.

Uslovi i rokovi

I USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA

Učenik (riječ učenik se odnosi na osobe oba spola, učenik i učenica) može da učestvuje na Javnom pozivu za finansijska sredstva iz ovog Projekta ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 1. da ima prebivalište na području Grada Tuzla;
  2. da je pripadnik romske nacionalne manjine;
  3. da je školske 2018/19 godine upisan kao redovan učenik u prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole (gimnazije, stručne ili mješovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju);
  4. te da li je korisnik druge stipendiju od druge organizacije/institucije.

II POTREBNA DOKUMENTA

 1. CIPS prijava prebivališta
  2. Potvrdu od srednje škole koju učenik pohađa da je upisan u prvi, drugi, treći ili četvrti razred školske 2018/19 godine kao redovan učenik (Potvrda se može preuzeti u srednjoj školi koju učenik pohađa i koja se izdaje besplatno.)
  3. Fotokopiju svjedočanstva o završenom prethodnom razredu;
  4. Ovjerenu Izjavu roditelja ili staratelja da je pripadnik romske nacionalne manjine, ili Rodni list u kojem je navedena nacionalna pripadnost romskoj nacionalnoj manjini ili Preporuke za dodjelu stipendija registrovanog udruženja građana koji se bavi unapređivanjem položaja Roma da je kandidat pripadnik romske nacionalne manjine;
  5. Ovjerenu Izjavu roditelja ili staratelja da li je učenik korisnik druge stipendiju od druge organizacije/institucije.
  Коnkursna dokumentacija se ne vraća pošiljaocu.

III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na Javni poziv je do 20. novembra 2018. godine.
Konkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti lično ili poslati poštom na adresu ,Udruženje Roma “Euro Rom” Ul. Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan, Tribina A) 75 000 Tuzla. Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije 20. novembra 2018. godine.
Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

IV POSTUPAK PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Kandidat za dobijanje finansijski sredstava podnosi potrebnu konkursnu dokumentaciju pod tačkom II iz ovog Javnog poziva Udruženju Roma “Euro Rom”. Udruženje pregleda dokumentaciju, utvrđuje da li je potpuna i traži eventualne dopune.

Komisija za odobravanje finansijskih sredstava za romske učenike u srednjim školama u roku od 10 radnih dana po isteku roka donosi odluku o dodjeli i iznosu finansijskih sredstava za učenike romske nacionalne manjine i o tome podnosi izvještaj.

Kandidat ima pravo prigovora na prijedlog rang liste u roku od 7 dana od dana njenog objavljivanja na internet strani Udruženja www.euro-rom.org.
Komisija za odobrenje finansijskih sredstava romskih učenika srednjih škola zadržava pravo da prije donošenja odluke pozove kandidata na razgovor u slučaju potrebe za dodatnim informacijama.

V DODATNE INFORMACIJE

Pitanja zaposlenih u školama, učenika i roditelja/staratelja u vezi sa dokumentacijom i procedurom peijave na Javni poziv, kao i drugim pitanjima u vezi izbora kandidata i dodjelom finansijskih sredstava, mogu se postaviti elektronskim putem na adresu eurorom_bh@yahoo.com ili pozivom na broj telefona 035 228 884 svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 sati, ili lično u uredu Udruženja, Ul. Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan, Tribina A) Tuzla.