Javni poziv za podršku udruženjima nacionalnih manjina

2069

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, objavilo je Javni poziv za dodjelu grant sredstava  podrške udruženjima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Projekti u ovoj skupini trebaju rezultirati poboljšanju integriranost nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini kroz sljedeće aktivnosti: Organiziranje obuka za stručno usavršavanje pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini; Izradu brošura, izdavanje časopisa i štampanih informacija za pripadnike nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini u cilju promocije jezika, kulture, književnosti i historije nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini; Obilježavanje praznika i značajnih datuma pojedinih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini; Organiziranje edukativnih radionica o borbi protiv diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj javni poziv mogu aplicirati sva udruženja nacionalnih manjina registrirana u Bosni i Hercegovini i njihovi savezi/savjeti.

U okviru budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine su tekućim grantom osigurana sredstva namijenjena udruženjima nacionalnih manjina u iznosu od 150.000,00 KM.

Po projektu može biti dodijeljeno najviše 10.000,00 KM. Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja to jeste do 22. Maja 2018.godine.

Projektne prijedloge možete dostaviti putem lično ili  putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 3, 71 000 Sarajevo sa naznakom:

 „NE OTVARAJ, JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA UDRUŽENJIMA NACIONALNIH MANJINA ZA 2018.“

Prijave se podnose isključivo na obrascima prijave kao što je naprijed naznačeno, a koje se nalaze na web stranici Ministarstva: www.mhrr.gov.ba.

(portal-udar.net)