Javni poziv za podsticaj školovanja Roma i studenata sa invaliditetom iz FBiH

1201

Federalno ministarstvo obrazovanje i nauke raspisalo je javni poziv za odabir programa i projekata iz oblasti proširenog studentskog standarda. Novčana sredstva će biti izdvojena iz budžeta Federacije BiH za 2018. godinu.

Odabir programa i projekata iz oblasti proširenog studentskog standarda obuhvaćenih ovim javnim pozivom, odnosi se podsticaj školovanja Roma i podsticaj školovanja studenata sa invaliditetom.

Podnosioci prijava moraju biti studenti upisani u akademsku 2018/19. godinu, koji imaju prebivalište u Federaciji BiH, a studenti su neke od javne visokoškolske ustanove u BiH. Takođe, javni poziv se odnosi na studente koji su redovno upisali akademsku godinu, a u slučaju da je obnavljaju, potrebno je dostaviti ovjerene dokaze koji potvrđuju da se student liječio i da je bio na bolovanju.

Podsticaj se dodjeljuje u jednokratnom godišnjem iznosu, studentima koji su upisali akademsku 2018/19. godinu, u skladu sa raspoloživim sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 9. novembar 2018. godine.

Više informacija o ovom javnom pozivu, možete pronaći na zvaničnom sajtu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke: //www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/108

(portal-udar.net)