Javni poziv za zapošljavanje Roma u Republici Srpskoj

1395
Zgrada Vlade RS

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, krajem aprila su objavili Javni poziv za zapošljavanje Roma za Republici Srpskoj, a na osnovu Odluke Vlade RS-a o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu.

JU Zavod za zapošljavanje realizuje „Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa”, čija je ukupna vrijednost 5.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje i sredstava Budžeta Republike Srpske.

Program će obuhvatiti zaposlena lica koja su bila prijavljena na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i za finansiranje ovih lica, koristiće se sredstva Zavoda za zapošljavanje.

Pravo učešća po programu imaju svi poslodavci iz privatnog sektora (pravna lica i poduzetnici) koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske i ispunjavaju uslove navedene u javnom pozivu.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje – www.zzzrs.net.

Prilikom zaključivanja ugovora sa Zavodom, poslodavac je dužan dostaviti sredstvo obezbjeđenja ugovora, garancija banke na iznos preko 10.000 KM ili bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom do 10.000 KM.

Poslodavac koji u cijelosti ili djelimično ne izvrši ugovorene obaveze po programu, dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najdalje do 31.12.2018. godine.

Sve informacije možete dobiti na web stranici Zavod za zapošljavanje: www.zzrs.org ili na linku: //www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/Javni_poziv_po_programima_zaposljavanja_2018.pdf  

(portal-udar.net)