Jusić poručio: Zatražićemo da se ispita kvalitet svih izgrađenih objekata za Rome u BiH

Kao gradski vijećnik, poručio je Jusić, uputit će zahtjev Ministarstvu za ljudska prava  i izbjeglice da pokrenu preispitivanje svih uzgrađenih stambenih objekata od starne Hilswerka

1804
Nedžad Jusić (Foto: Udar arhiva)

Gradski vijećnik Grada Tuzla ispred reda nacionalnih manjina, Nedžad Jusić, održao  je danas press konferencija na kojoj je govorio o zloupotrebi novca koji je bio namjenjen za Rome.

„Tokom godina, pribavio sam materijalne dokaze koji dokazuju zloupotrebu novca i  koruptivne radnje tokom realizacija projekata za stambeno zbrinjavanje Roma“, izjavio je GV ispred reda nacionalnih manjina u Gradu Tuzla Nedžad Jusić.

Kako je naveo, organizacija HILSWERK Austrija je realizovala projekat za stambeni blok od šest jedinica kroz projekat „ROMA ACTION“ TUZLA  i na tom projektu je oštećen Budžet Grada Tuzle kao i Evropske komisije.

„Sredstva u iznosu od 80.000 KM, Hilswerk International Austrija, dobio je od Grada Tuzle i to 40.000 KM 2013. godine, kao i 40.000 KM 2014. godine. Pored tih 80.000 KM, pomenuta organizacija je dobila sredstva od Evorpske komisije iznos od 237.583 KM“, rekao je Jusić.

Između ostalog, Jusić je postavio pitanje ko je vršio kontrolu nad izvođenjem radova na objektu koji je sagrađen u naselju Kiseljak za 6 porodica i zatražio dostavljanje projektne dokumentacija za pomenuti objekat koji je izgrađen na zemljištu označenom kao k.č.br 217/02 KO Kiseljak.

Prema njegovim riječima, dobio je odgovor da je u naselju Kiseljak izgrađen stambeni objekat za šest porodica, a nadzor nad izvođenjem radova vršio je „Graditelj“ doo Brčko Distrikt, dok je komplentu projektnu dokumentaciju je dobio u digitalnoj formi.

Za potrebe veštačenja, angažovan je sudski vještak, koji je izvšio provjeru usklađenosti stambenog objetka.

Prema izvještaju sudskog vještaka koji je pregledao projektnu dokumentaciju i uviđajem na licu mjesta, Jusić kaže da je ustanovljeno da objekat nije napravljen u skladu sa projektom, a time i sa važećom regulativom, te da parcele nije uređeno prema datoj situaciji.

Utvrđeno je i da fasada nije urađena u predviđenim bojama, niti u kvalitetu kojim je projektovana, a vanjska ograda na fasadnim stepenicama nije urađena.

„U sobama je predviđen parket prve klase, a ugrađen je laminat koji ni u kojem slučaju ne odgovara parketu I klase ni po kvalitetu ni po cijeni. Nedostaju do 4 do 5 pristupnih stepeništa. Potporni zid koji je predviđen projektom nije urađen. Za sve navedne radnje novac je uzet, ali nije urađeno kako je predviđeno projektom. Zbog nerješenog termičkog mosta dolazi  do stvaranje vlage u stanovima i stvaranju crnih gljivica na unutrašnjoj površini boje u stanu“, rekao je Jussić na press konferenciji.

Kao gradski vijećnik, poručio je Jusić, uputit će zahtjev Ministarstvu za ljudska prava  i izbjeglice da pokrenu preispitivanje svih uzgrađenih stambenih objekata od starne Hilswerka i da se utvrdi da li uloženi novac odgovara stvararnom stanju na terenu?

„Nalaz sudskog vještakao ću prsolijedit Evropskoj komsiji i drugim međunarodnim organizacijama“, poručio je Jusić.

(portal-udar.net)